Успешно приключиха практиката си 171 ученици от ПГИ „Алеко Константинов” по проект „Ученически практики”

sertifikati Общо 171 ученици от Х, ХІ и ХІІ клас от специалностите: Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Икономика и мениджмънт и Банково дело към Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов», гр. Кърджали успешно приключиха практиката си от 240 часа на реални работни места по проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.
Бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Практиката на учениците се проведе в 10 фирми от гр. Кърджали: „Пневматика – Серта” АД, „ В и К” ООД, „Териториална организация на научно-техническите съюзи – Кърджали”, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Технолукс” ООД, ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „ЕМС – ТУРС” ООД, „Баланс 83” ЕООД И Осигурителна каса – област Кърджали в периода от 15.11.2013 г. до 17.06.2014 г.
По време на практиката си учениците са надградили своите знания по професията, по която се обучават, усъвършенствали са своите професионални компетенции и са придобили нови. Развили са уменията си за планиране и организиране на работата, работа в екип, осъществяване на контакти, ползване на нормативни документи и приложен софтуер. Повишили са своята комуникативност, прецизност, дисциплинираност, отговорност.
Оценяването на придобитите знания и умения и напредъка на учениците се осъществяваше от наставника на фирмата, съвместно с наблюдаващия учител и консултанта на учениците за избор на практика по определени индикатори – спазване на графика, изпълнение на практически задачи, бързина и точност и др. Отчиташе се дисциплинираността и отговорността на участниците по отношение на спазване на установените правила, трудовата дисциплина, здравословните и безопасни условия на труд, организацията на работното време и място. Наблюдава се инициативността, мотивацията за усвояване на нови знания и умения, уменията за прилагане на икономически норми, планирането и организирането, работата в екип, контрола в групата и самоконтрола.
След успешното приключване на практиката учениците получават стипендия в размер на 300 лв. и Сертификат за проведена практика на реално работно място.
Фактът, че през учебната 2013/2014 г. година почти двойно се е увеличил броя на желаещите ученици да участват в проект „Ученически практики” показва, че има засилен интерес от страна на учениците да работят в реална работна среда, съвместно с работодателите.
Проект „Ученически практики” продължава и през следващата учебна година.

Брошури

Брошура_1, Брошура_2, Брошура_3, Брошура_4, Брошура_5, Брошура_6, Брошура_7

Презентации

Презентация_1, Презентация_2, Презентация_3, Презентация_4, Презентация_5, Презентация_6

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Ученическа научна сесия – октомври 2014

Ученическа научна сесия – октомври 2014
Писмо и изисквания – Изтегли от тук.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Последна представителна изява на училищния езиков асистент Рамона Грюндер

<Digimax V700 / Kenox V10> На 24 юни 2014 година Рамона Грюндер, езиковият асистент на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, за пореден път обедини в един празник всички ученици и учители от гимназията. В последната представителна изява на асистента по програма „Коменски“ ученици изпълниха танци и песни за Германия. Показвайки родината си, Рамона Грюндер успя да затвърди интереса към своята държава и култура, да насърчи учениците да учат чужди езици, да опознават света, да не поставят граници пред себе си. С презентация, изпълнена с много любов и тъга от предстоящата раздяла, тя сподели пред всички своите преживявания и натрупани впечатления от престоя си в България. Оставяйки част от своето сърце тук, в Кърджали, тя обеща да се завърне при първа възможност.
<Digimax V700 / Kenox V10> На финала госпожа Кера Петрова – директор на ПГИ „Алеко Константинов“, връчи сертификат на асистента за проведения стаж и изрази благодарност за ползотворната дейност на Рамона Грюндер.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Да приемем бежанците!

einschub_einschub_400px-unhcr_logoТова бе темата в часа на класа , с която алековци отбелязват 20 юни – Световния ден на бежанците. Бе прочетена интересна и полезна информация за правата на бежанците, нормативната уредба в областта на убежището в България, учениците участваха в симулативни игри.
На мониторите във фоайетата бе показана презентация, свързана с проблемите на бежанците.
За първи път през 2001 г. се отбелязва Световния ден на бежанците.Ежегодното провеждане на този ден включва различни дейности, в които участват държавни служители, хуманитарни работници, граждани и бежанци в повече от 100 държави в света.
Алековци получиха поредния урок по толерантност и човеколюбие и показаха, че не остават безучастни към проблемите на бежанците.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци отново с награди

dsc03594 На 11 юни 2014 година в град София се проведе церемония по награждаване на победителите в Десетия юбилеен конкурс „Млад икономист – 2014 г.“ и тържествено отбелязване на Деня на икономиста. Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България съвместно с Федерацията на научно – техническите съюзи и с финансовата подкрепа на Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов. Юбилейната година бе под надслов – „Гласът на младите за силна икономика!”, на тема: „Зелената икономика – възможности и предизвикателства“. В надпреварата се включиха 124 участници с 93 разработки от 10 университета и 11 гимназии в категориите: ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 – годишна възраст.
Ученици от ПГИ участваха с 8 разработки.
p_20140611_120646 Тържествената церемония започна с музикално въведение и приветствено слово на председателя на Управителния съвет на СИБ – проф. Кръстьо Петков дфн, който сподели задоволството си от интереса, креативността, актуалността и нестандартните идеи на младите хора.
За традиционното активно и качествено участие на ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ г-жа Кера Петрова – директор на гимназията, получи почетна грамота за училището.
po4etna-gramota-mlad-ikonomist Специалната награда на д-р Петър Нейчев, зам. председател на УС на СИБ – грамота и сума от 150 лева, получи ЛЕВЕНТ ЗИЙНАЛ ШАКИР от 10 Б клас. Финансовата институция „Атлас Финанс“ град Пловдив осигури паричната награда и отправи предложение за работа към отличения ученик. С грамоти за успешно представяне в конкурса бяха удостоени: Севил Сунай Емин, Зехрагюл Йълмаз Яха, Ширин Рамадан Мустафа, Севинч Сали Мустафа – 11А клас, Окан Ивелинов Моллов, Елиз Юзджан Юсеин – 11В клас.
Горди сме от успешното представяне на алековци, което е резултат от отличната им професионална подготовка и качеството на икономическите знания, получени в ПГИ „Алеко Константинов“.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени