Национално състезание „Най-добра бизнес идея” – 2017 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Училищният кръг на национално състезание „Най-добрата бизнес идея“ се провежда на два етапа
1. Първи етап (анонимно участие) – писмено разработване и представянe на бизнес идеи;
Срок на провеждане до 19.02.2017 г.
2. Втори етап (явно участие)– устно представяне и защита на бизнес идеите;
Дата на представяне: 23.02.2017 г.
Всеки ученик/чка има право да разработи една идея.
Изисквания към разработките:
Желаещите да участват в първи етап на училищния кръг, трябва да представят на хартиен носител следното:
- описание на своята бизнес идея в обем до 2 страници, формат А4, което съдържа:
- представяне на бизнес идеята;
- обосновка на избора;
- целева група;
- стартови разходи;
- очаквани ползи от реализиране на бизнес идеята;
- визуално представяне на бизнес идеята в обем 1 страница, формат А 4;
- кратко резюме на бизнес идеята в обем до 6 машинописни реда;
- ползвана литература и други източници.
За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за участие в следващия етап на състезанието, е необходимо всеки участник да:
- попълни декларация за авторство (по образец – Приложение 1), да я постави в малък плик и да го запечата;
- постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик без да го запечатва;
- постави големия плик с разработката си в кутия с надпис “Най-добра бизнес идея” поставена в каб.53 до 17.02.2017 г.
Срокът за разработване и представяне на бизнес идеите е 17.02.2017 г. вкл.
Председателят на комисията допуска за участие в предварителната квалификация за националния кръг ученици, заели първо и второ място на училищния кръг на състезанието.
1. Първи етап (анонимно участие) – писмено разработване и представянe на бизнес идеи
1. КРИТЕРИЙ: Обосновка на избора на бизнес идея
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Защо идеята е интересна
• Защо се избира точно определена целева група или групи към които е адресирана идеята
• Оправдани ли са предварителните инвестиции по разработване и внедряване на идеята
Брой точки- 5
2.КРИТЕРИЙ: Иновативност на бизнес-идеята
ПОКАЗАТЕЛИ:
• На глобално ниво
• На национално ниво Брой точки -20
3. КРИТЕРИЙ: Реалистичност
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Реалност на оперативните и на инвестиционните разходи
• Потребност от капитал и реални и обосновани възможности за набавянето му Брой точки- 10
4. КРИТЕРИЙ: Дефиниране на целевата група:
ПОКАЗАТЕЛИ:
-яснота и точност на дефинирането
- точно използване на критериите за сегментиране Брой точки- 10
5. КРИТЕРИЙ: Прегледност и яснота
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Форматиране: шрифт- Times New Roman, размер 12 pt, двустранно подравняване, междуредие 1,5 lines
• Правопис и изказ Брой точки- 5
6. КРИТЕРИЙ: Очаквани ползи от реализиране на идеята
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Ползи за потребителите , задоволяване на съществуваща потребност или възпитаване на нова потребност
• Ефективност , рентабилност за предприемача Брой точки -10
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 60
2. Втори етап (явно участие)– устно представяне и защита на бизнес идеите
1. КРИТЕРИЙ: Обосновка на избора на бизнес идея
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Защо идеята е интересна
• Защо се избира точно определена целева група или групи към които е адресирана идеята
• Оправдани ли са предварителните инвестиции по разработване и внедряване на идеята Брой точки- 6
2.КРИТЕРИЙ: Иновативност на бизнес-идеята
ПОКАЗАТЕЛИ:
• На глобално ниво
• На национално ниво Брой точки -14
3. КРИТЕРИЙ: Реалистичност
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Реалност на оперативните и на инвестиционните разходи
• Потребност от капитал и реални и обосновани възможности за набавянето му Брой точки- 10
4. КРИТЕРИЙ: Дефиниране на целевата група:
ПОКАЗАТЕЛИ:
-яснота и точност на дефинирането
- точно използване на критериите за сегментиране Брой точки- 10
5. КРИТЕРИЙ: Презентациия
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Презентация на технически носител
• Изказ Брой точки- 10
6. КРИТЕРИЙ: Очаквани ползи от реализиране на идеята
ПОКАЗАТЕЛИ:
• Ползи за потребителите , задоволяване на съществуваща потребност или възпитаване на нова потребност
• Ефективност , рентабилност за предприемача Брой точки -10
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 60
Резултатите след всеки кръг ще се публикуват в сайта на училището.
Очакваме вашите идеи!

Приложение – декларация за авторство

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Честит празник, алековци!

dsc06538 Зимата не попречи на учениците от ПГИ да отбележат празника на своя патрон. На 13 януари се навършиха 154 години от рождението на Алеко Константинов- юрист, писател, публицист, който обичал да се подписва с прозвището Щастливец, демократ, любител на природата и музиката, планинар, пътешественик, бохем, един от малцината духовни аристократи и безспорно между най-големите таланти в българската литература. За голяма жалост отишъл си от света твърде млад.
На тържество във фоайето на гимназията учениците се събраха да почетат своя патрон. Най-младите членове от 8 клас на голямото училищно семейство бяха подготвили кратка програма. В официалната част на тържеството директорът на училището Атанаска Мешелиева поздрави възпитаниците, като им припомни идеалите на човека, нарекъл себе си Щастливеца, защото смята, че чистата съвест е достатъчно условие да се чувства щастлив в нещастията си, ала и в щастливите си мигове, изживени сред омайната природа, с любимата музика, с духовната веселост на безсребърника, с осъществените и неосъществени пътешествия и най-вече със сътворените си творби. dsc06552 Достойни последователи на своя патрон учениците демонстрираха своите таланти като пяха, танцуваха и изпълниха малка сценка. Вниманието на публиката бе приковано от изпълнението на Таня от осми клас, на която всички пригласяха и ръкопляскаха, смяха се с вечния ученик, неуспял да си вземе изпита по литература, и неговата учителка в изпълнение на Хабиб и София, танцуваха накрая кръшно хоро заедно с момичетата от танцовата група. А най- доволен от всички бе официалният гост на тържеството – бизнесменът от международна величина г-н Ганьо Балкански. Тържеството създаде празнично настроение у всички бъдещи банкери, предприемачи и финансисти.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Играй и печели

klub-maneva-02 На 22.12. 2016 г. в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали се проведе представителна изява на клуб по интереси „Млад икономист“ към проект „Твоят час“, с ръководител Ваня Манева.
Гости на представителната изява бяха г-жа Атанаска Мешелиева – директор на гимназията и г-жа Донка Георгиева – зам. директор.
Учениците от клуба за извънкласни дейности от XI „а“ клас показаха уменията си за развитие на бизнесстратегии и тактики в ролева игра, в която се развиват паметта, вниманието, мисленето и много други полезни качества. В процеса на играта, играчите приватизират различни обекти и с помощта на получените траншове от Евробанката инвестират в тях.
В този ден, учениците на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ доказаха , че са знаещи и можещи млади хора, които имат амбицията и силата да се справят с всяко предизвикателство. Чрез своята самостоятелна и задълбочена работа учениците от клуб „Млад икономист” показаха своето себеутвърждаване, показаха знания и подготовка за завоюване на европейски хоризонти. Джесика Николаева Чаръкчиева – ученичка от XI a клас показа най-добър финансов резултат от своята инвестиционна дейност и заслужено получи първо място в представителната изява „Играй и печели“ на клуба.
klub-maneva-04 Да бъдат успешни икономисти, без да могат да работят в екип и да развиват предприемачески дух е невъзможно. В ролевата игра бяха вложени желанието за успешно представяне, уменията и творческите способности на учениците, развитие на бизнес стратегии и тактики за успех.
Представителната изява създаде празнично предколедно настроение с много усмивки и радост от добре направените „инвестиции“ на учениците в примерните търговски обекти. Ръководството на училището награди учениците и им пожела нови творчески успехи и весели празници!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековец – номер едно на математическо състезание

img_2904 В Кърджали се проведе традиционното коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България. Учениците от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ отново се представиха много достойно. Анна Иванова Пенчева от VІІІ „Б“ клас зае първо място сред осмокласниците, единствена от всички състезатели с максимален брой точки – 60.
Директорът на гимназията госпожа Мешелиева връчи грамоти на всички участници и им пожела нови успехи в света на математиката. Тя благодари и на учителите Видка Куцкова, Кирчо Ангелов и Мехмед Мехмед, подготвили отлично своите възпитаници, защитили достойно името на ПГИ.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Купи картичка – дари радост!

wp_20161221_09_37_01_pro На 21.12. 2016 г. в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ се проведе представителна изява на клуб по интереси „Светът на изкуството“ към проект „Твоят час“ с ръководител Недялка Фучиджиева. Учениците от клуба за извънкласни дейности от IX „г“ клас се обединиха около идеята за изработване на коледни картички, които да се продадат с благотворителна цел. В предложените творения бяха вложени желанието за успешно представяне, уменията и творческите способности на учениците, оригиналните идеи на изработените картички. В инициативата се включиха ученици и учители от гимназията.
Представителната изява създаде празнично предколедно настроение с много усмивки и радост от добре свършената работа.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени