ОБЯВА

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ гр. Кърджали обявява за учебната 2015/2016 година свободни работни места за учители по следните предмети:

 1. Английски език.
 2. Математика и информационни технологии.
 3. Професионална подготовка, област Стопански науки.
 4. Физическо възпитание и спорт – 1/2 норматив.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до директора (в свободен текст)
 2. Копие от дипломата за висше образование (за степен бакалавър/магистър)
 3. Автобиография (CV)
 4. Копия от други документи – за квалификация (степен на професионална квалификация), друга квалификация (за компютърна грамотност, за владеене на език), удостоверения от обучения, курсове и др.

Документите се подават в канцеларията на гимназията до 21.08.2015 година. За повече информация – на тел. 0361/6-24-79.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Научна сесия на Ученическия институт на БАН

Научна сесия на Ученическия институт на БАН
Писмо – Изтегли от тук.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

ВАЖНО! Гpафици за изпити

График за провеждане на приравнителни изпити през сесия септември 2015 г.
График за провеждане на поправителни изпити през сесия август – септември 2015 г.
График за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка по химия и опазване на околната среда през сесия септември 2015 г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

ВАЖНО! На вниманието на дванадесетокласниците

I. Срок за подаване на заявления за явяване на държавни изпити за сесия септември 2015 година:

 1. За ДЗИ – 06.07. – 17.07.2015 година

 2. За ДИ за ПК (теория / практика) – до 03.09.2015 година

II. Служебните бележки за явяване на ДЗИ трябва да се получат на 25.08.2015 година (вторник).
ДЗИ по БЕЛ е на 27.08.2015 г. (четвъртък).
Вторият ДЗИ е на 28.08.2015 г. (петък).
Двата изпита започват в 8,00 часа, учениците трябва да бъдат в училището и изпитната зала, където са разпределени, не по-късно от 7,30 часа.

III. Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация ще се проведат, както следва:

 1. Теория на професията – на 10.09.2015 г. (четвъртък).

 2. Практика на професията – на 08.09.2015 г. (вторник).

Двата изпита започват в 8,00 часа в сградата на ПГИ, учениците трябва да бъдат в училището не по-късно от 7,30 часа.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Участие в проект “CAN and HELP”
Заявление в DOC формат
Заявление в PDF формат

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени