Гимназията по икономиката с пореден европейски проект

През настоящата учебна година учители от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “Междукултурно образование на младежи в училище”, по програма Еразъм+.
Той ще се реализира съвместно с партньорската организация ESMOVIA от град Валенсия, Испания. Целевата група на проекта се състои от 4 участници (училищен образователен персонал). Проектът ще се реализира за период от 14 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 28 март до 4 април 2020 година в град Валенсия.
Основните цели на проекта са насочени към придобиване на нови професионални умения и компетенции от ползвателите, фокусирани върху усвояването на добри европейски практики в междукултурното образование на младежи в съвременното училище, разширяване на интернационализацията и европейската практика на гимназията.
Предвидената програма в структурирания обучителен курс, организиран от приемащия испански партньор, отговаря на идентифицираните нужди на ползвателите от запознаване, разучаване, прилагане и разпространение на иновативни подходи за преподаване в мултикултурна среда. Създаването на благоприятна образователна среда, на една многокултурна класна стая, е предизвикателство за всеки педагогически специалист, работещ в такава обстановка, и изисква той да бъде подготвен за посрещането и решаването на такъв вид училищни проблеми. За учителите реализирането на настоящия проект за мобилност ще даде възможност да отговорят по един новаторски начин на съвременните изисквания към подготовката и работата с ученици. Участието в мобилността ще даде и възможност на ползвателите да осъществят контакти и обменят опит с колеги от сродни училища от различни европейски държави.
Финансирането на проекта, в размер на 8 720 €, е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО
ЗАЯВЛЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Педагогическите специалисти, желаещи да кандидатстват за участие в обучителен курс по проект „Междукултурно образование на младежи в училище” по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от тук.
Срок за подаване на документите – 14.10.2019 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

ПГИ “Алеко Константинов“ – домакин на национален форум за професионалното образование и обучение

img_4639-1 img_4632 67809449_10212294162748413_3148901843392790528_n img_4597 На 4 октомври в сградата на най- голямата професионална гимназия в област Кърджали – Професионална гимназия по икономика“Алеко Константинов“, се проведе част от Националното съвещание на дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката. На съвещанието с експертите по професионално образование и обучение от МОН и от Регионалните управления на образованието в цялата страна бяха поканени директорите на професионалните гимназии и на училищата с професионални паралелки от област Кърджали.
Гостите бяха посрещнати от ръководствата на двете училища – Професионална гимназия по икономика и Професионална гимназия по туризъм, Кърджали. Форумът бе открит от заместник- министъра на образованието и науката- г-жа Таня Михайлова. На срещата присъстваха г-жа Маргарита Гатева, г-жа Магдалена Станулова, г-н Чавдар Здравков – експерти от МОН по всички професионални направления, както и началникът на РУО Кърджали- г-н Гроздан Колев и експерти от РУО, Кърджали. Присъства и г-н Васил Радойновски – ръководител на Секретариата на Българо-швейцарската търговска камара.
На форума бяха представени специалностите и професиите, по които се обучават учениците от професионалните гимназии в областта. Гостите бяха впечатлени от обновената и модерна база на училището и особено от топлото посрещане, което бе организирано от Ученическия съвет.
За пореден път се защити девизът на гимназията“ Учиш ли тук, печелиш навсякъде!“

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Конкурс “Иноватори в образованието”

Писмо от МОН
Писмо от РУО
ИНОВАТОРИ – регламент
Декларация информираност и съгласие награждаване
Формуляр за директори и управленски училищни екипи
Формуляр за учители и учителски екипи

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Европейски ден на езиците в Икономиката

15e0f3efb-37bd-41b4-bd0a-12347eb9a6a1 2d6594886-d5b3-45b1-87bd-5dd8af87db6e По традиция в ПГИ “Алеко Константинов“ учениците отбелязват този ден. Те украсиха празнично фоайето, а на всяка класна стая залепиха надпис „Здравей“ на всички европейски езици. Беше оформен кът на Европа, а интересни презентации на мониторите във фоайето представиха любопитна информация за европейските страни.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Честит първи учебен ден, алековци!

Отново е септември и отново познатото трепетно очакване е обзело възпитаниците на ПГИ “Алеко Константинов” – онези, които след дългото лято ще срещнат своите приятели и тези, които за пръв път ще положат клетвата на алековеца като новоприети ученици. Но всички те са изпълнени с надежда за успех и с желание да посрещнат предизвикателствата на новото. Учителите с нетърпение очакваха своите ученици. За тях празнично бяха украсени дворът и класните стаи. Нетърпеливи родители бяха дошли да изпратят децата си и да им пожелаят успех. На тържеството по случай новата учебна година присъстваха и специални гости: инж. Марияна Стратиева – директор на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров”, Веселина Юрукова-председател на сдружение “Омега”, Стефка Николова – финансово-счетоводен отдел в “Пневматика Серта”-Кърджали, Ирина Христова – главен счетоводител на “Стокова борса”-Кърджали. Поздравителни адреси бяха получени от Цвета Караянчева-председател на Народното събрание, Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в Народното събрание , Гроздан Колев – началник на РУО – Кърджали, инж. Хасан Азис – кмет на Община Кърджали, Асим Адемов – член на ГЕРБ в Европейския парламент.
Госпожа Атанаска Мешелиева, директор на гимназията, приветства всички ученици и учители с началото на учебната година, като благодари на осмокласниците, че са направили своя правилен избор да учат в най-голямата професионална гимназия в област Кърджали. Тя пожела на всички здраве и постигане на високи успехи по трудния път на знанието. Музикалните и танцови изпълнения на талантливи алековци повдигнаха още повече празничното настроение. Госпожа Мешелиева изля менче с вода, удари първия звънец и пожела на учениците ” На добър час”. По традиция те преминаха през арката – символ на успеха и бяха посрещнати с пита и мед.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени