Езиковият асистент на ПГИ с празнична изява за Великден

hrdc_1hea_new

img_0682 На 17 април 2014 г. учениците и учителите от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов“ град Кърджали се докоснаха отблизо до традициите и обичаите по отбелязване на Великден в Германия. Това стана благодарение на езиковия асистент на училището г-жа Рамона Грюндер. Тя е част от колектива на гимназията от средата на февруари тази година и успешно реализира своя стаж по Секторна програма „Коменски“. Учениците, участващи в ръководените от нея клубове по английски и немски език, представиха презентации за Великден на двата езика. Още в самото начало на изявата те обраха аплодисментите на публиката със своето музикално изпълнение на немски език. А изложбата им от декорирани великденски яйца, зайци и майсторски изработените картини допълнително заредиха всички с магията на предстоящия празник.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Международен детски конкурс “Не на цигарите!”

Международен детски конкурс “Не на цигарите!”
Писмо – Изтегли от тук.
Условия за участие – Изтегли от тук.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Отново първо място на национален конкурс за Професионална гимназия по икономика

10261832_773566202661023_1387626945_n Ученичката Семра Мюмюн Ферад от ХІІ „А“ клас при Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали беше наградена на 12.04.2014 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов за спечелено първо място на национален конкурс за есе. Тя пребори успешно ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички икономически училища в България. Темата „Търговските банки – фактор за стабилна финансова система“ не затрудни възпитаничката на гимназията , която се представи отлично.
Комисията за оценка на есетата беше съставена от академични преподаватели – представители на катедрите „Финанси и кредит”, „Застраховане и социално дело” и „Обща теория на икономиката” в академията.
Наградата връчи проф. д-р. Теодора Димитрова, заместник-ректор на СА “Д. А. Ценов”.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

94 ученици от Х клас в ПГИ участваха в комплексно-теоретико практическо занятие на тема „Действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари”

img_0564 На 10.04.2014 г. в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”,
гр. Кърджали се проведе комплексно теоретико-практическо занятие по утвърдения График за обучение на учениците за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари за учебната 2013/2014 г. на тема „Действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари” – 5 учебни часа.
Бяха разгледани следните теми:
1. ЗАНЯТИЕ І и ІІ (3 ч. и 4 ч.) – от 08:55 ч. до 09:35 ч. и от 09:50ч. до 10:30 ч.-/2 учебни часа/
ТЕМА: ВИДОВЕ РАНИ И КРЪВОТЕЧЕНИЯ. ИЗГАРЯНЕ И ИЗМРЪЗВАНЕ. НАВЯХВАНЕ И ИЗКЪЛЧВАНЕ НА СТАВИ. СЧУПВАНЕ НА КОСТИ.
ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ И ВЪНШЕН МАСАЖ НА СЪРЦЕТО. ПОВЕДЕНИЕ И ПЪРВА ПОМОЩ
Упражнение за оказване на първа помощ при различни видове рани и кръвотечения. Упражнение за оказване на първа помощ при навяхване и изкълчване на стави и счупване на кости. Изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж-упражнение – Отг. Пепа Чолакова- експерт към Български червен кръст- Кърджали и Елена Георгиева – доброволец към Български червен кръст- Кърджали
2. ЗАНЯТИЕ ІІІ (5 ч.) – от 10:40 ч. до 11:20 ч.- /1 учебен час/
ТЕМА: ПОЖАРНА ОПАСНОСТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Състояние при пожар, начини за подобряване на противопожарните им характеристики. Пожароустойчивост на строителните елементи, конструкции и сгради. Вътрешни системи за защита на сгради. Пожарна опасност на автомобила и мерки за безопасност – Отг. Ст. Григориева – ПДАСД
3. ЗАНЯТИЕ ІV (6 час)– от 11:30ч. до 12:10 ч. – /1 учебен час/
ТЕМА: ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
Индивидуални средства за защита: противогаз ГП-1, Респиратор и памучно- марлена превръзка – подготовка за работа и поставяне. Колективни средства за защита. Заемане на училищно скривалище или ПРУ-тренировка. Херметизиране на помещение – тренировка -Отг. Стиляна Григориева- ПДАСД
4. ЗАНЯТИЕ V– (7 час) от 12:15 ч. до 12:55 ч.. – /1 учебни часа/
ТЕМА: ЕВАКУАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРИ ПОЖАР
Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар – общи положения. Самоспасяване и спасяване при пожар. Способи и начини за прекратяване на горенето- Отг. Стиляна Григориева- ПДАСД
УЧАСТНИЦИ : Учениците от 10 а, б, в, г клас, експерт и доброволец от БЧК-Кърджали, учители, ПДАСД.
МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ:
img_0568 Презентации по разглежданите теми; филм от Гражданска защита – zashita 2004, фирм „Чернобил”, пожарогасители ( различни видове), демонстрация на индивидуални средства за защита – противогази, маски (различни видове); превързочни материали, материали за херметизиране на помещение и др-Отг. Ст. Григориева, Десислава Тодорова- мед.сестра
Целта на обучението е у учениците да се формира култура на поведение за оцеляване в бедствени ситуации, да усвоят система от знания за природните бедствия, производствените аварии, катастрофи и пожари, да придобият практически умения и навици за оцеляване, да формират необходимите способности за самозащита и взаимопомощ.
В рамките на 5 учебни часа учениците показваха своите теоретични знания и практически умения за защита при различни бедствия и оказване на първа помощ.
Пепа Чолакова- експерт към Български червен кръст- Кърджали и Елена Георгиева – доброволец към Български червен кръст- Кърджали представиха на учениците теоретично и практически в рамките на два учебни часа темите, свързани с оказване на първа помощ, различни видове превръзки за видовете рани, изкуствено дишане, счупване на кости и др.
Останалите теми бяха представени от Стиляна Григориева- помощник-директор по административно-стопанската дейност и ръководител на занятието.
Учениците активно участваха в дискусиите и демонстрациите. Те показаха и допълниха своите знания. Учениците демонстрираха как се прави изкуствено дишане, тампонираща превръзка, поставяне на противогази като по този начин показаха придобитите умения за справяне с критични ситуации. Придобитите теоретични знания и практически умения от учениците доведоха до успешното решаване на теста в края на занятието, който обхващаше въпроси, свързани с темите от днешното занятие.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Ученичка от ПГИ начело в областен кръг на национално състезание

hatice-durgud През настоящата учебна година МОН организира XIII Национален конкурс „ Бог е любов“ на тема „ Нашите небесни покровители“. Във възрастова група ХI – ХII клас в направление Проза-есе от ПГИ „ Ал. Константинов“участие взе Хатидже Реджеб Дургуд от ХII б клас.В първия етап от конкурса Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО – Кърджали, класира на І място есето на Хатидже.
Поздравяваме я и и пожелаваме нови творчески успехи.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени