Алековец стана министър на правосъдието за един ден

635629017934117454 „Мениджър за един ден” е най-дългоочакваното и популярно от всички събития на Джуниър Ачийвмънт България. Тази година инициативата се проведе на 25 март 2015 г в гр. София. “Мениджър за един ден” промотира метода на учене чрез практика и насърчава връзката между бизнеса и образованието. Националната инициатива се провежда за четиринадесета поредна година. В нея участие заявиха над 2100 ученици и студенти от страната и близо 350 компании и институции.
Правата, разписани в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, трябва задължително да се изучават в средното училище, а за ограничаване на престъпността с участието на деца да се въведат часове за събеседване с разследващи полицаи, съдии и прокурори.
Това предложение направи ученикът от 12-ти клас в Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов” гр. Кърджали – Окан Моллов към ръководството и експерти по законодателството в Министерството на правосъдието. Моллов бе министър за един ден в Министерството на правосъдието в рамките на националната инициатива „Мениджър за един ден“.
Съветник и помощник на младия „министър“ в днешния му работен ден бе заместник-министърът на правосъдието Петко Петков. Той показа на ученика сухия държавен печат, с който единствено министърът на правосъдието може да подпечатва указите на президента, решения на парламента, ратификациите на договори и акредитивните писма на нашите посланици в чужбина. След това Окан Моллов взе участие в работната група по детско правосъдие в МП и се запозна с работата на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“.
Министърът за един ден присъства и на обсъждането на становищата и бележките по публикувания за обсъждане законопроект за промени в Наказателния кодекс във връзка с въвеждането на адекватни мерки срещу тероризма, които бяха разгледани от работната група в Министерството на правосъдието.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Национален конкурс “Млади таланти” 2015

Национален конкурс “Млади таланти” 2015
Писмо – Изтегли от тук.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци сред най-добрите в Националното състезание по БЕЛ “Любословие”

На 25.02.2015 г. се проведе вторият кръг на Националното състезание по български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози “Любословие”. Алековци, класирали се за втория кръг, се състезаваха с ученици от цялата страна, като показаха умения и знания, усвоени в часовете по български език и литература.

Максималният брой точки от теста е 70.
Учениците от ПГИ “Алеко Котстантинов”- Кърджали се класираха както следва:

Осми клас:

Симона Рускова Иванова – 50 точки
Виктория Александрова Трифонова – 47 точки
Нелина Емилова Димитрова – 45 точки
Сабри Емритин Емин 40 точки
Петко Янчев Янчев – 37 точки

Десети клас:

Господинка Христова Капсамунова – 52 точки
Мелис Шабан – 50 точки
Билгин Бехчет Али – 48 точки

Единадесети клас:

Памела Калинова Кехайова – 45 точки
Себайгюл Айхан Адем – 44 точки
Айсу Адем Юмер – 42 точки
Ферад Рамадан Рамадан – 41 точки

Дванадесети клас:

Милка Николаева Начева – 50 точки
Ширин Рамадан Мустафа – 49 точки
Севинч Сали Мустафа – 40 точки

Поздравяваме всички участници в състезанието с отличните резултати и им пожелаваме нови успехи.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

СЪОБЩЕНИЕ – Прием в ТУ Габрово

НА 25.03. 2015 Г. ОТ 14:00 ЧАСА, В СГРАДАТА НА ПГЕЕ “КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” ГР. КЪРДЖАЛИ УЛ. МАРА МИХАЙЛОВА 5 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЕ СЪС СТАТУТ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ПО:
ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (ОТП);
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ);
ГЕОГРАФИЯ;
МАТЕМАТИКА;
ИНФОРМАТИКА.
ЯВЯВАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО. ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЕ ЯВИ НА ЕДНА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО – 4 ЧАСА.
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА: tee_kj@abv.bg
или на тел. 0361 62931
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 23.03./ПОНЕДЕЛНИК/ ДО 16:30 ЧАСА

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Дарителска програма на Мото-Пфое

Една обществено полезна инициатива в системата на образованието, която Мото-Пфое ЕООД организира в партньорство с Българския червен кръст в продължение на близо две десетилетия е програма за подпомагане на абитуриенти – сираци. До 2013 г. ежегодно са подпомагани между 50 и 70 зрелостници без родители в София.
През 2014 г. обхвата на традиционната подкрепа към завършващите средно образование деца без родители е разширен. Чрез благотворителната инициатива steniskanabala вече се набират и даряват средства за допълнителното образование и квалификацията на зрелостниците – сираци във висше учебно заведение или център за професионално обучение. Програмата е национална и общодостъпна. 19 абитуриента от випуск 2014, лишени от родителска грижа, са кандидатствали и са получили еднократни стипендии по 2000 лв. всяка, за по-нататъшното си обучение във ВУЗ. Информацията за хода на дарителската кампания през миналата година е ясна и прозрачна за всички, благодарение на ежедневното обновяване на постъпленията на сайта http://www.steniskanabala.bg/. Този подход ще се запази и при предстоящата кампания, адресирана към Випуск 2015. На посочената интернет страница е качен регламент за кандидатстване.
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България досега е реализирала 17 издания.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени