„Дни на Еразъм“ в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“

400X400-EN В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ се проведе събитие във връзка с инициатива на Европейската комисия – „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в Програмата.
Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на 12 и 13 октомври 2018 г., така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.
Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.
20181011_124458 Във тази връзка в гимназията се организира информационно събитие, на което ползватели по програма Еразъм + представиха пред своите съученици ползите от своето участие и говориха за придобития опит по време на обмена. Участниците разказаха с голям ентусиазъм за новите запознанства, за интересните дейности, за резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти и чудесните впечатления от страните домакини. Бяха изработени и табла с информация и много снимки от участия в обучителни мобилности. С всичко, което участниците представиха, успяха да „запалят“ интереса у аудиторията в стремежа им към участия в бъдещи европейски проекти по Програма „Еразъм+“.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Награда за учител от Икономическата гимназия

img-987b5ad168bdfad1c5836d811115f1f3-v По случай Международния ден на учителя – 5 октомври, областният управител Никола Чанев награди 30 педагози от област Кърджали с ярко присъствие и изявен творчески подход в работата си.
„Пожелавам ви да сте здрави, волеви и сърцати и никога да не забравяте, че да си учител не е професия, а призвание. Вие сте едновременно мисионери и откриватели, закрилници и приятели, повелители на бъдещето и ковчежници на нашето най-голямо богатство – децата”, поздрави ги Чанев.
Сред наградените е и нашата колежка Филиз Мустафа, на която пожелаваме да бъде все така всеотдайна и енергична в работата си с учениците.
На церемония в конферентната зала на областната администрация, в присъствието на учители и училищни директори, номинираните преподаватели бяха отличени с грамоти, книгата на краеведа Никола Иванов и художествена литература, предоставена от издателство „Просвета”.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Професионална гимназия по икономика участва в Национални дни за учене през целия живот

20181004_145319 Г-жа Недялка Фучиджиева и г-жа Христина Ванчева, учители по счетоводство в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, представиха област Кърджали на Национален форум, посветен на ученето през целия живот. Той бе организиран от Министерство на образованието и науката и програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В рамките на няколко дни в град Пловдив те взеха участие в различни дискусии, на които се обсъждаха проблемите и перспективите в сектора с оглед реформата на образованието и обучението за възрастни.
В Националните дни за учене през целия живот, преподавателите представиха своята гимназия на изложение на институциите за образование и обучение и присъстваха на церемония за връчване на награди за принос към сектора за учене на възрастни. Инициативата завърши с провеждането на един учебен ден на тема: „Занаятите в Стария Пловдив“.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Нови европейски хоризонти пред учителите от Икономиката

През настоящата учебна година учителите по общообразователна подготовка от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “ИКТ за преподаване и учене – пряк път към модерното образование”, по програма Еразъм+.
Той ще се реализира съвместно с партньорските организации ESMOVIA – Валенсия (Испания) и CULTURA E DINTORNI – Мартина Франка (Италия). Целевата група на проекта се състои от 8 участници (училищен образователен персонал). Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 31 март до 6 април 2019 година в град Валенсия, Испания и град Мартина Франка, Италия.
Основните цели на проекта са насочени към придобиване на нови професионални умения и компетенции от ползвателите, фокусирани върху усвояването на добри европейски практики в приложението на информационните и комуникационни технологии в процеса на преподаване и учене в съвременното училище, разширяване на интернационализацията и европейската практика на гимназията.
За учителите реализирането на настоящия проект за мобилност ще даде възможност да отговорят по един новаторски начин на съвременните изисквания към подготовката и работата с ученици. Участието в структурирани курсове, организирани от партньорите по пхроекта, ще даде възможност на ползвателите да осъществят контакти и обменят опит с колеги от сродни училища от различни европейски държави.
Финансирането на проекта, в размер на 17 100 €, е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учителите, желаещи да кандидатстват за участие в обучителни курсове по проект „ИКТ за преподаване и учене – пряк път към модерното образование” по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от тук.
Срок за подаване на документите – 10.10.2018 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg

Мотивационно писмо – изтегли от тук
Заявление – изтегли от тук
CV – изтегли от тук

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

„БЕЗ СТЕРЕОТИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – поредният европейски проект на гимназията по икономика

Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ град Кърджали стартира учебната година с нов одобрен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът „БЕЗ СТЕРЕОТИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ се фокусира върху много сложна и гореща тема – равенство и човешки права, в контекста на днешните все по-нарастващи миграционни потоци. Ние твърдо вярваме, че всички хора заслужават да бъдат уважавани, независимо от техния цвят на кожата, религиозни убеждения и практики, убеждения или идеи. Партньори по проекта са училища от Германия, Италия, Полша и Турция.
Проектът ще се реализира за период от 24 месеца и е насочен към целева група от 360 ученици от различни класове и професионални направления, момчета и момичета, чиято възраст е в диапазона от 13 до 18 години. Подборът на учениците ще бъде осъществен на база тяхната мотивация за участие в проекта и посредством положен изпит по английски език. Ученическите групи определени да участват в мобилностите ще включват по един ученик принадлежащ към следните категории: специални нужди, икономически препятствия, трудности при ученето, бежанци, културни пречки.
Проектът е насочен и към нашите учители, съветници и психолози, които ще превърнат резултатите от проекта в добри дългосрочни практики в училищните общности и на местно ниво.
Чрез участието си в проекта учениците ще повишат своите компетентности на чужд език, ще развият положително отношение към участието в европейски проекти. Учителите ще имат по-широк поглед върху практики, политики и системи в областта на образованието в различните страни, ще повишат качеството на тяхната работа и дейности в полза на учениците, ще добия опит в работата в мултикултурна среда.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учителите и учениците, желаещи да кандидатстват за участие в обучителни курсове по проект „Без стереотипи в образованието” по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от сайта на училището.
Срок за подаване на документите – 12.10.2018 г.
Документите да се подават при Живка Станудина.

Заявление мотивационно писмо – УЧИТЕЛИ – изтегли от тук
Заявление мотивационно писмо – УЧЕНИЦИ – изтегли от тук

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени