Author Archives: mases

Информация за приемане на ученици след 7 клас

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии са предоставени на училищата, където са подадени документите за участие в класирането, на училищата, където ученикът е завършил 7. клас и в училищата с прием. Учениците, които не са класирани … Продължение…

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Съобщение до учителите

Учителите, които са определени да извършват оценяването на пригодността на проектите на учебници за VІІІ клас, съгласно Заповед № 984-1572/11.07.2017 г. на директора на ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали, трябва да се запознаят с указанието и алгоритъма за оценяване и … Продължение…

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци от Випуск 2017 получиха дипломите си

Абитуриентите от ПГИ „Алеко Константинов“ с вълнение очакваха своя звезден миг – връчването на дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация. Със самочувствие и гордост от постигнатите резултати щастливците очакваха да получат своите удостоверения за зрелост. Абитуриентите, … Продължение…

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез … Продължение…

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци отличени в конкурса „Към Златния Век”

Анна Пенчева от VІІІ клас и Виктория Трифонова от Х клас взеха участие в националния ученически конкурс „Към Златния Век”. Конкурсът е организиран от ЧСУ „Цар Симеон Велики” и акцентира върху духовната и материалната култура и политическото могъщество на България … Продължение…

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени