Второ място за Пейчо Милушев

Пейчо Милушев, ученик от XII клас в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, зае второ място на провелия се финален етап на Националното ученическо състезание по Бизнес информатика, организирано от катедра „Бизнес информатика“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов.
В провелото се за първи път онлайн традиционно Национално ученическо състезание взеха участие 117 средношколци от 17 училища в цялата страна. Сред тях бяха и 12 ученици от 11 и 12 клас от специалност „Икономическа информатика“ при ПГИ „Алеко Константинов“ град Кърджали с ръководител г-жа Пламена Дюлгерова. Състезанието, което стартира на 04.03.2020 г., се проведе на два етапа. В първия кръг участниците решаваха уникален за всеки електронен тест от 30 теоретични и практически въпроса в Moodle сървъра на катедра „Бизнес информатика”. Петимата най-добре представили се ученици бяха поканени да участват във финалния кръг за класиране на призовите места. Двама от петимата финалисти бяха учениците Пейчо Милушев и Елеонора Хаджиева от 12 „Б“ клас в ПГ по икономика, а Пейчо Милушев достойно грабна сребърния приз.
За финалния кръг всеки от участници трябваше да разработи кратка презентация на тема „Иновативни функционалности в приложения от тип социална мрежа”, представяща визията на автора за подобни нововъведения, които биха се възприели позитивно от ползвателите на тези приложения. На 6 април 2020 г. в платформата Microsoft Teams, всеки от участниците имаше на разположение 10 минути, за да изложи своите идеи пред журито и да отговори на техните въпроси. Оценяването бе на база четири критерия – иновативност, актуалност, структура на презентацията и начин на представяне.
Призьорите бяха отличени с грамоти, а всички участници получиха поименен сертификат, с които придобиват правото да станат студенти в Свищовското висше училище по желана от тях специалност в редовна форма на обучение.

Публикувано в News | Comments Off

Ученици от икономиката участваха в Националния финал на международното състезание „Социални иновации“

61837024_2294445137277719_6803746053955780608_o 20181011_125837_0 В дни на извънредно положение и въвеждащо се дистанционно обучение учениците от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ намериха сили, време и мотивация не само да довършат започнатото, но и да се представят достойно на Националния финал на Международното състезание „Социални иновации“, организирано от Джуниър Ачийвмънт, България.
Състезанието стартира в началото на м. януари и премина през два кръга. В първия участниците представиха своята социална бизнес идея, а във втория трябваше да изготвят канава на бизнес модел (визуален шаблон от девет елемента, които представят какъв е бизнес модела на организацията или накратко бизнес план на една страница) и презентация. Класираните най-добри идеи във втори кръг получиха възможност да работят с ментори от NN, за да усъвършенстват предложенията си, а 10 от тях стигнаха до националния финал, на който се бориха за правото да представят България в международното състезание.
На 30 март отборът „Trash into Cash“, с участници Онур Адем и Пейчо Милушев от 12б клас и техния преподавател г-жа Пламена Дюлгерова, бе един от десетте участници в националния онлайн финал. В оспорвана надпревара с най- добрите в страната, и в нестандартна ситуация, те представиха своята идея – Вендинг машини за рециклиране на пластмасови бутилки, обвързана с карта с ПИК за отчитане на събраните средства от пуснатите бутилки.
Social Innovation Relay (SIR) е глобално състезание, организирано в сътрудничество с NN Group, което насърчава участниците да измислят решение на социален проблем, като разработят своя идея за социален иновативен бизнес. 117 екипа се регистрираха за участие в състезанието през 2020 г. 67 екипни предложения за създаване на социален бизнес от общо 43 училища в 30 населени места в цялата страна участваха в класирането. 18 от екипите продължиха напред в състезанието. От ПГ по Икономика участваха 3 отбора. Наред с финалистите във втори етап участваха и Отбор Next Energy с участници Анна Пенчева и Емре Мюмюн от 11б клас. Тяхната идея беше за преработване на утайка от кафе в пелети за горене, а в първи етап се включиха и Айсун Таир и Мелих Хаджимурад от 11 г, с идеята си за „Социален супермаркет“.

Публикувано в News | Comments Off

Призово място на Анна Пенчева във финалния кръг на Националното състезание по български език и литература „Любословие”

Анна Пенчева – ученичка от 11 б клас в ПГИ „Алеко Константинов” спечели призовото второ място във възрастовата група – 11 клас на финалния кръг на Националното състезание по БЕЛ „Любословие“, организирано от Сдружението на учителите филолози в България.
В него взеха участие нашите ученици от IХ до ХI клас, преминали успешно първия кръг с максимален брой точки. И във втория кръг те се представиха достойно. В оспорваното състезание с връстници от цяла България показаха високо ниво на знания по български език и литература и умения за тяхното прилагане при решаване на тест – с затворени и отворени въпроси и създаване на есе. Проверката на тестовете и на ученическите писмени работи се осъществи в София от членове на СУФ „Любословие” по критерии, съобразени с всеки тестов вариант.
Браво, ученици! Гордеем се с Вас! Пожелаваме Ви нови успехи!

Публикувано в News | Comments Off

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение към фирмите, желаещи да кандидатстват по ОП “Региони в растеж 2014-2020″за преустановени огледи на училища до второ нареждане от МОН

Уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното извънредно положение в страната и затварянето на всички учебни заведения до 29.03.2020 г., се преустановява извършването на огледи в сградите във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 27 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 5 обособени позиции.
Допълнително от МОН ще уведомят училищата за датата, от която огледите следва да се възобновят, както и за новата крайна дата за тяхното провеждане.

От ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали,
съгласно нареждане на Министерство на образованието и науката

Публикувано в News | Comments Off

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Ви призоваваме да проявите най-висока степен на отговорност към обществото и в частност към Вашите деца.
Най-важната мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Извънредното положение налага промени и в образователния процес.
Възможностите на информационните технологии ни предоставят решения за бърза и надеждна комуникация, която ще допринесе за пълноценно прилагане на един нов подход в образованието.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на ПГИ “Алеко Константинов“.
От 16.03.2020 година до 29.03.2020 година комуникацията учител – ученик ще се осъществява чрез електронния дневник, електронна поща или чрез създадените групи в социалните мрежи, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнение. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете електронно устройство и свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  • Насърчавайте децата си да бъдат активни и отговорни към поставените им задачи;
  • Контролирайте Вашите деца, относно ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
  • Поддържайте комуникация с учителите и споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Нека да бъдем заедно и да си сътрудничим в името на Нашите деца!

От ръководството на ПГИ “Алеко Константинов“

Публикувано в News | Comments Off