Критерии и процедура за подбор на участници в дейност Мобилност – Румъния

1. Подадено заявление по образец.
2. Класиране по бал образуван от годишните оценки за предходната учебна година по английски език – удвоена, счетоводство на предприятието – теория, счетоводство на предприятието – практика, информационни технологии и общия успех.
3. При равен бал се провежда интервю за комуникационни умения на английски език.
4. Участие в дейностите по проекта.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 27.03.2013 Г.

Заявлението ще намерите в меню “Европейски проекти” – “Отвъд числа и граници”

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.