Съобщение до учителите

Учителите, които са определени да извършват оценяването на пригодността на проектите на учебници за VІІІ клас, съгласно Заповед № 984-1572/11.07.2017 г. на директора на ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали, трябва да се запознаят с указанието и алгоритъма за оценяване и да направят своята регистрация в http://uchebnici.mon.bg с ЕГН, код на училището – 0909108 и собствена парола.
Регистрацията от директора за училището е направена и вече има разрешен достъп за учителите, които са въведени в системата.

ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

Съдържание на съобщението:
Колеги.
Във връзка с оценяване пригодността на учебниците Ви напомняме следното:

1. Напомнете на учителите да се регистрират в електронната система за оценяването.
2. Учебниците по ЧЕ и информатика ще се оценяват само от училищата, в които се изучават и съответно нивото, което изучават.
Ако от издателствата Ви донесат и други учебници с различно ниво ги приемете, но не трябва да се оценяват.
3. Осигурете приемането на учебниците от издателствата до крайния срок.

Публикувано от:
Калитвенцова, Снежа
Старши експерт организация на средното образование

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.