Алековци на посещение в Областната администрация

20180221_143123 В изпълнение на дейности по проект за Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене – Твоят час, ние членовете на клуб „Институционални знания и култура“ при Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ посетихме Областната администрация в Кърджали. Бяхме посрещнати изключително радушно от госпожа Севда Камбурова , заместник – областен управител, и госпожа Милена Димитрова, експерт „Връзки с обществеността“. В последвалия разговор те ни представиха компетентно и изчерпателно ролята и правомощията на областната администрация за провеждането на политиката на правителството в област Кърджали. Задавахме въпроси. Изказахме гордостта си от факта, че областният управител господин Никола Чанев е възпитаник на нашата професионална гимназия. Обещахме си нови и интересни срещи.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.