Дни на медийната грамотност 2018

28876287_1693192014093715_1912792794_o Учители от Методическото обединение по природоматематическите науки взеха активно участие в Дните на медийна грамотност 2018. По решение на обединението трима негови представители, а именно: г-жа Румяна Карачомакова, г-жа Видка Куцкова и г-н Кирчо Ангелов се включиха заедно с класовете, на които са класни ръководители – 11Г; 9А; 11Б, с различни мероприятия.
Представени бяха презентации по темата, след което учениците решаваха казуси , разглеждащи въпроси за безопасен и полезен интернет. Интересът на учениците към представената информация беше много голям.
Накрая на проведените занятия учениците добиха представа за това как да търсят информация в интернет и как да комуникират онлайн безопасно.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.