Участие на Анна Пенчева от ПГИ „Алеко Константинов“ в първия за България Майсторски клас на ЦЕРН

29633803_456465858109772_398658559_o На 26 март 2018 г. в компютърната зала на Физическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“ се проведе първият за България Майсторски клас на ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания). Сред участниците беше и Анна Пенчева, ученичка от ІХБ клас в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“. Водещ принцип при избора на участниците беше техният интерес към физиката и науката като цяло, тяхната мотивация за участие и владеене на английски език.
Анна Пенчева винаги е показвала засилен интерес към природо-математическите науки, има голям потенциал в тази сфера и необходимите качества да го развива. Нейното желание за повече знания я подтиква с голям интерес и усърдна самоподготовка да участва в извънкласни и извънучилищни дейности. Ани участва в кръжока по астрономия към Обсерваторията в град Кърджали и в лятната лагер-школа по астрономия и астрофизика „Бели брези“.
6a27a0ef6d6d1ae7981c307757a7d38171eab23d772ffa2f76pimgpsh_fullsize_distr Събитието беше организирано съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейска програма Horizon 2020. Това беше ден за научни изследвания на учениците на възраст от 15 до 19 години. Участниците в събитието се запознаха как и какво изследват физиците на елементарните частици и извършиха измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора CMS и обяснения за методиката на изследванията учениците направиха сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в ЦЕРН, Женева. В края на деня получените резултати бяха обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация. Участниците получиха сертификати.
Уверени сме, че посредством участието си в събитието Ани е надградила знанията и уменията си и ще реализира още по-високо ниво на успехите си в областта на природо-математическите науки.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.