„Бъдещето се гради днес” – представителна изява на клуб „Моят първи бизнес”

img-2898d826845f8c30d4bb55a54d69237f-v Поредната заключителна изява по проект „Твоят час” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. се проведе с участниците в клуб по интереси „Моят първи бизнес” с ръководител Димитрия Христова на 23.04.2018 г.
Учениците презентираха своята дейност пред заместник-директорите на ПГИ „Алеко Константинов” Донка Георгиева и Кристина Капсамунова, гости на изявата.
Основната цел на клуба бе да отговори на нуждите на младите хора да изразяват своята креативност, да бъдат свободни в своите идеи и мисли при създаването на собствен бизнес.
По време на работата в клуба учениците се включиха в различни инициативи, свързани с предприемаческата дейност и разработиха собствени бизнес планове.
bdr Специално за заключителната изява на клуба, участниците изготвиха рекламни материали, представящи бизнеса им.
В резултат на работата в клуба „Моят първи бизнес” учениците вече могат да прилагат основни методи за проучване на пазара, да анализират външната среда на фирмата, да разработват маркетингова политика и умеят да съставят опростен бюджет.
Благодарение на разширената подготовка по време на занятията някои от участниците в клуба се включиха в Националното състезание по икономикс, организирано от УНСС-София и състезанието „Най-добра иновативна идея”, организирано от Катедра Индустриален мениджмънт на ТУ-Варна, от където се завърнаха със сертификати, даващи им право да кандидатстват без приемен изпит в съответните университети.
Работата по проекта бе удоволствие за участниците и е гаранция за успешен старт като бъдещи предприемачи.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.