40 ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали се включиха в проект „Ученически практики”

img_20180509_152014 През учебната 2017/2018 година стартира ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1″. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
От всички училища в област Кърджали, работещи по проект «Ученически практики», Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов» е с най-голям брой ученици.
В проекта до този момент са се включили общо 40 ученици от ХІ клас от специалностите: Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Икономика и мениджмънт, Банково дело.
img_20180511_152720 Стартирането на практиката по проекта започна от началото на месец март и се предвижда да приключи най-късно до 30.06.2018 г. като задължително изискване е всеки ученик да има изработени 240 астрономически часа на реално работно място. Според своята професия и специалност учениците са разпределени в 5 фирми: ПНЕВМАТИКА – СЕРТА АД, ГЛОБАЛ НЕТ КОНСУЛТ ЕООД, НИКО-Н ЕООД, ДИГ – ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЕООД, КАТЯ АРГИРОВА СТАНКОВА
Интересът към провеждането на практика на реално работно място е много голям, защото учениците надграждат своите знания и умения по определената специалност и професия, придобиват умения за организираност, комуникативност и работа в екип.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.