Нови европейски хоризонти пред учителите от Икономиката

През настоящата учебна година учителите по общообразователна подготовка от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “ИКТ за преподаване и учене – пряк път към модерното образование”, по програма Еразъм+.
Той ще се реализира съвместно с партньорските организации ESMOVIA – Валенсия (Испания) и CULTURA E DINTORNI – Мартина Франка (Италия). Целевата група на проекта се състои от 8 участници (училищен образователен персонал). Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 31 март до 6 април 2019 година в град Валенсия, Испания и град Мартина Франка, Италия.
Основните цели на проекта са насочени към придобиване на нови професионални умения и компетенции от ползвателите, фокусирани върху усвояването на добри европейски практики в приложението на информационните и комуникационни технологии в процеса на преподаване и учене в съвременното училище, разширяване на интернационализацията и европейската практика на гимназията.
За учителите реализирането на настоящия проект за мобилност ще даде възможност да отговорят по един новаторски начин на съвременните изисквания към подготовката и работата с ученици. Участието в структурирани курсове, организирани от партньорите по пхроекта, ще даде възможност на ползвателите да осъществят контакти и обменят опит с колеги от сродни училища от различни европейски държави.
Финансирането на проекта, в размер на 17 100 €, е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учителите, желаещи да кандидатстват за участие в обучителни курсове по проект „ИКТ за преподаване и учене – пряк път към модерното образование” по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от тук.
Срок за подаване на документите – 10.10.2018 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg

Мотивационно писмо – изтегли от тук
Заявление – изтегли от тук
CV – изтегли от тук

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.