„БЕЗ СТЕРЕОТИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – поредният европейски проект на гимназията по икономика

Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ град Кърджали стартира учебната година с нов одобрен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът „БЕЗ СТЕРЕОТИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ се фокусира върху много сложна и гореща тема – равенство и човешки права, в контекста на днешните все по-нарастващи миграционни потоци. Ние твърдо вярваме, че всички хора заслужават да бъдат уважавани, независимо от техния цвят на кожата, религиозни убеждения и практики, убеждения или идеи. Партньори по проекта са училища от Германия, Италия, Полша и Турция.
Проектът ще се реализира за период от 24 месеца и е насочен към целева група от 360 ученици от различни класове и професионални направления, момчета и момичета, чиято възраст е в диапазона от 13 до 18 години. Подборът на учениците ще бъде осъществен на база тяхната мотивация за участие в проекта и посредством положен изпит по английски език. Ученическите групи определени да участват в мобилностите ще включват по един ученик принадлежащ към следните категории: специални нужди, икономически препятствия, трудности при ученето, бежанци, културни пречки.
Проектът е насочен и към нашите учители, съветници и психолози, които ще превърнат резултатите от проекта в добри дългосрочни практики в училищните общности и на местно ниво.
Чрез участието си в проекта учениците ще повишат своите компетентности на чужд език, ще развият положително отношение към участието в европейски проекти. Учителите ще имат по-широк поглед върху практики, политики и системи в областта на образованието в различните страни, ще повишат качеството на тяхната работа и дейности в полза на учениците, ще добия опит в работата в мултикултурна среда.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учителите и учениците, желаещи да кандидатстват за участие в обучителни курсове по проект „Без стереотипи в образованието” по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от сайта на училището.
Срок за подаване на документите – 12.10.2018 г.
Документите да се подават при Живка Станудина.

Заявление мотивационно писмо – УЧИТЕЛИ – изтегли от тук
Заявление мотивационно писмо – УЧЕНИЦИ – изтегли от тук

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.