„Дни на Еразъм“ в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“

400X400-EN В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ се проведе събитие във връзка с инициатива на Европейската комисия – „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в Програмата.
Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на 12 и 13 октомври 2018 г., така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.
Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.
20181011_124458 Във тази връзка в гимназията се организира информационно събитие, на което ползватели по програма Еразъм + представиха пред своите съученици ползите от своето участие и говориха за придобития опит по време на обмена. Участниците разказаха с голям ентусиазъм за новите запознанства, за интересните дейности, за резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти и чудесните впечатления от страните домакини. Бяха изработени и табла с информация и много снимки от участия в обучителни мобилности. С всичко, което участниците представиха, успяха да „запалят“ интереса у аудиторията в стремежа им към участия в бъдещи европейски проекти по Програма „Еразъм+“.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.