Двадесет и пет ученици от икономиката ще преминат курс по практични финанси

received_247319599298300 През учебната 2018/19 година 25 ученици от Икономиката с ръководител Цветанка Крачунова ще участват в проект „Практични финанси“, иницииран от Джуниър Ачийвмънт България. Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ е едно от петдесетте училища избрани да участват в същинската фаза на проекта. Курсът „Практични финанси“ се преподава от учители от училищата, които участват в проекта, което гарантира неговата устойчивост. Учителите, както и доброволците от участващите асоциации, са обучени от експерти от JA Bulgaria.
В извънкласна дейност, избраните от IX и X клас младежи ще преминат 72 часов курс по програмата „Практични финанси“. Обучението има за цел повишаване на финансовата грамотност чрез предоставяне на знания и практически умения в планирането и управлението на личните финанси. Готовите да инвестират време в подготовката и повишаването на знанията си ученици, ще могат да разпознават начините, по които личните финанси влияят върху качеството им на живот чрез финансовите цели, които си поставят и финансовите избори, които правят. Ще могат да разберат взаимовръзката между днешните финансови решения и бъдещата финансова устойчивост и благоденствие. В рамките на обучението, учениците ще се запознаят със стратегии за управление на парите, включващи теми като заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.
received_508538679549766 Съдържанието на „Практични финанси“ е създадено от JA България, като в него са използвани материали от програма JA Personal Finance Blended Model на JA USA. Образователната философия се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение /blended learning/ с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии; включване на ментори доброволци- хора от бизнеса и от практиката, които участват в обучението; прилагане на игрови модели, дискусии, практически дейности и казуси.
Проектът е иницииран от JA България и финансовия сектор в страната- Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация за лизинг, Българската асоциация за потребителско кредитиране, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация на застрахователните брокери, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества.
Институционални и експертни партньори са Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите.
received_574556076323588-1 С финансиране, експертно участие и менторство на класове, като водещи партньори на проекта се включват NN България, БНП Париба Лични финанси и Финансова група Карол. Принос за стартирането на проекта имат и още няколко корпоративни партньори- ДЗИ, ПОК „Доверие“ АД и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп.
Проектът е иницииран още през 2016 г., като благодарение на финансовата подкрепа на Инициативата за общностите на Европейската банка за възстановяване и развитие първият пилотен етап стартира в края на 2017 г. с подписването на меморандум между основните браншови организации от финансовия сектор. През първия срок е разработено пилотното съдържание от 18 урока, а през втория срок се включват 25 пилотни класа. Първата пълна академична година на изпълнение е 2018/2019. Идеята е курсът да продължи да бъде преподаван и финансиран чрез училищните бюджети.
Разумните лични финанси изискват планиране и управление. За да води човек пълноценен и отговорен финансов живот, трябва да анализира финансовите последици от това какво образование и кариера е избрал за себе си. Това може да бъде добра основа за разбиране на връзката между приходите и личните финанси.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.