Да разчупваме стереотипите в живота

1_3 Кръгла маса на тема „Да разчупваме стереотипите в живота“ се проведе в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ под ръководството на госпожа Румяна Дамянова – старши учител по философия и с активното участие на представители на Училищния ученически съвет. Присъстваха като гости г-жа Мешелиева – директор на ПГИ, г-жа Донка Георгиева и г-жа Стиляна Григориева – заместник-директори, преподаватели и родители.
3_2 Темата на дискусията бе много интересна. В емоционалното си въведение г-жа Дамянова посочи значението на проблема и стремежа на съвременното поколение да бъдат разчупвани утвърдени стереотипи в напрегнатия ни живот. Участниците бяха провокирани от актуалната тематична информация, поднесена интелигентно в презентацията на Онур от 11б клас, включиха се активно при решаване на интересни казуси. Всички вземаха участие, включително и гостите. Утвърждаваха се и се отричаха твърдения, свързани със стереотипите, основани на пола, даваха се забавни примери от живота. Установи се, че трябва да има равнопоставеност между половете, защото за успешното реализиране на мъжете и жените се изискват качества на характера и 6_1 креативност, лична амбиция и хъс за развитие – все неща, които не зависят от пола. Особено активни в дискусията бяха Онур, Есин, Даниел и Таня, които преминаха обучение по проект „Кариерна РАКЕТА: уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение“.
Дебатите по време на Кръглата маса показаха, че младите хора смело защитават своята позиция. Със знания и креативно мислене умело разчупват утвърдените във времето стереотипи в живота. Доказват, че всеки в човешката общност има правото на избор по отношение на това как да живее.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.