В ПГИ „Алеко Константинов” се проведе кръгла маса по проект „Информиран и активен“

img_1836 На 20.06.2019 година в Актовата зала на ПГИ „Алеко Константинов”- Кърджали се проведе кръгла маса по проект „Информиран и активен“, който е разписан по Национална програма за младежта на Министерство на младежта и спорта. Основен акцент в програмата на събитието бе темата „Киберпрестъпност и киберсигурност”, която беше представена от г-н Мирослав Хутев и г-н Николай Неделчев, инспектори на ГДБОП от отдел „Киберпрестъпност”. Освен ученици от УС, участници във форума бяха и ръководството на училището, училищният психолог, педагогическият съветник, преподаватели и родители.
Форумът бе открит от г-жа Атанаска Мешелиева – директор на гимназията. Във встъпителните си думи тя посочи, че темата за киберпрестъпленията и киберсигурността е изключително актуална и засяга поведението на младите хора, които лесно могат да станат жертва на разнообразни форми на онлайн престъпна дейност. „По традиция в нашето училище един от приоритетите във възпитателната дейност е повишаване на информираността на учениците за този род престъпления и активността на педагогическия колектив по отношение на превенцията им. Затова провеждането на кръглата маса днес още веднъж доказва засиления интерес към проблема“ сподели г-жа Мешелиева.
В презентация бяха представени целите и предстоящите дейности на „Информиран и активен“, част от които са повишаване компетентностите на младите хора за младежката работа в областта на гражданската активност и доброволчеството и ще продължи до края на годината. По него са предвидени три доброволчески инициативи и девет обучения, насочени към Ученическите съвети, в ролята им на подкрепящи просперитета на учениците и училищата органи.
По темата „Киберпрестъпност и киберсигурност” активно отношение взеха г-н Мирослав Хутев и г-н Николай Неделчев инспектори на ГДБОП – София, отдел „Киберпрестъпност”. Те представиха аспекти от дейността на секторите в отдела, чиято основна цел е разследването и противодействието на компютърните престъпления. Посочиха най-популярните през последните години дигитални зависимости сред учениците – социалните мрежи, интернет, смартфоните и айфоните. Коментираха тяхното влияние върху младите хора и проблема за пристрастяването към онлайн пространството. Показаха с помощта на интерактивни методи и видео анимации какви са индикациите за евентуални проблеми, свързани със зависимости при онлайн общуването. Дадоха им ценни съвети за това как да се държат в социалните мрежи, за да могат да защитят личното си пространство и контакти.
В проведената дискусия младите хора открито изразиха своята позиция по отношение на зависимостите, придобити посредством интернет и социалните мрежи. Те получиха отговор на всички вълнуващи ги въпроси относно интернет пространството, злоупотребите в него и възможностите за предпазване в социалните мрежи. Особено полезна бе и информацията за създадения уебсайт към ГДБОП – www.cybercrime.bg, в който всеки може да подаде анонимен сигнал за злоупотреби в онлайн пространството и да получи съвети за безопасност.
Срещата приключи с убеждението, че начините за справяне с проблемите, свързани с пристрастяването на учениците към онлайн пространството, са повишаване на информираността, превенцията и добрата социална и образователна политика в училище.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.