Обучение за рисковите фактори и превенцията на употреба на наркотични вещества

83085091_462336077791135_1490616499415547904_n На 10.01.2020 г. в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” се проведе вътрешноинституционална квалификация на класните ръководители на тема: „Наркотиците – риск за бъдещето на младите хора. Доброто и злото в живота.“. Целта на дискусията бе повишаване информираността на учителите по този широко разпространен обществен проблем; запознаване с рисковите фактори за употребата на психоактивни вещества сред младите хора и влиянието им върху тях, с дейности по превенция на зависимото поведение и агресия; задавване на алтернативи на зависимо и агресивно поведение. В дискусията активно участие взеха д-р Сезгин Бекир – Председател на Общински съвет по наркотични вещества, гр. Кърджали, ръководството на гимназията, училищният психолог, педагогическият съветник и класните ръководители.
На присъстващите бяха раздадени информационни материали, свързани с разглежданата тема. Председателя на Общинския съвет по наркотични вещества в гр. Кърджали представи интересна мултимедийна презентация в две части. Първата част съдържаща актуална информация за видовете наркотици и тяхното въздействие, личностните характеристики на младите хора, рисковите и защитните фактори за употреба на наркотици. Във втората част запозна учителите с превенцията на употребата на наркотични вещества, влиянието на взаимоотношенията в семейството, училището, класа и средата, както и алтернативи на зависимо и агресивно поведение. Най-често задаваните въпроси към него бяха насочени към: твърде леснодостъпната дрога; характеристиките на марихуаната и другите канабисови производни – видове, вредни влияния, създаване на зависимост; липсата на адекватно лечение на наркозависимите; законите ни и реалното положение с нелегалната търговия на наркотици и т.н. Обсъждаха се идеи, които могат да бъдат от полза за класните ръководители в работата им с учениците при необходимост в тази посока.
Всички участници се обединиха около тезата, че решаването на този сложен проблем е възможно единствено с общите усилия на родители, учители и институции.
Обучението бе полезно за присъстващите, защото разпространението на наркотици сред подрастващите се увеличава и най – засегнато от него е младото поколение. Затова ролята на училището като институция е важна.
„Основна причина за възникване на зависимост, както и основен инструмент за справяне с нея, е СЪЗНАНИЕТО“ – Едриан Фърнам

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.