Икономиката с два нови проекта по програма „Еразъм+“

img_2323-1 Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ ще продължи успешната си работа по програма „Еразъм +“ и през учебната 2020/2021 г. Гимназията има два одобрени проекта, които ще се реализират съвместно с партньорската организация TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. Те ще позволят на 9 учители и 20 ученици да надградят своите знания и умения в град Малага, Испания. Проектите ще се реализират с финансовата подкрепа на ЕС по програма „Еразъм+”.
Проектът “Европейски опит в прилагането на информационни технологии в маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда.” (“Европейски ОПИТ в маркетинга”) ще даде възможност на 20 ученици от гимназията да проведат иновативно практическо обучение на реални работни места. Продължителността на проекта е 18 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 26.06.2021 г. – 10.07.2021 г.
Проектът “SMART – Успешни методи за правилно преподаване” е насочен към професионалното усъвършенстване на учителския колектив. Целевата група по проекта се състои от 9 педагогически специалисти, разпределени в три структурирани обучителни курса – Интерактивни техники за обучение и преподаване, STEM обучение и Иновативно обучение за стартиране на социално предприятие. Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи от 27 март до 3 април 2021 г.
Освен с новостите в областта на образованието и изучаваните специалности, по време на мобилността си в Испания участниците в проектите ще се запознаят и с традициите и културните забележителности на слънчева Малага.
Одобрените проекти са плод на усилената работа и огромното желание на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес. Чрез тяхната реализация Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ ще докаже за пореден път, че е училище, предоставящо висококачествено образование, използвайки най-новите европейски методи и практики.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.