Гимназията по икономика обогатява европейския си опит

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ продължава успешната си работа по програма „Еразъм +“ и през учебната 2020/2021 г. Гимназията има одобрени два нови проекта, които ще се реализират съвместно с партньорската организация TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. от град Малага, Испания.
Проектът “Европейски опит в прилагането на информационни технологии в маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда.” (“Европейски ОПИТ в маркетинга”) ще даде възможност на 20 ученици от гимназията да проведат иновативно практическо обучение на реални работни места в испански фирми и офиси. Продължителността на проекта е 18 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода юни-юли 2021 г. Участниците, ученици от 10 и 11 клас в гимназията, през учебната 2020/2021 г. ще преминат предварителна културна и професионална подготовка, която ще определи и конкретните ползватели по проекта.
Проектът “SMART – Успешни методи за правилно преподаване” е насочен към професионалното усъвършенстване на учителския колектив. Целевата група по проекта се състои от 9 педагогически специалисти, които ще вземат участие в три структурирани обучителни курса – Интерактивни техники за обучение и преподаване, STEM обучение и Иновативно обучение за стартиране на социално предприятие. Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи през пролетта на 2021 г.
Освен с новостите в областта на образованието и изучаваните специалности по време на мобилността си в Испания участниците в проектите ще се запознаят и с традициите и културните забележителности на слънчева Малага.
Одобрените проекти са плод на усилената работа и огромното желание на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес. Голяма роля за този успех играе и натрупаният опит от гимназията в реализирането на проекти по програма „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм+“ на Европейския съюз през последните 15 години. Към настоящия момент училището реализира още три проекта по европейската програма за мобилности на обучаеми и училищен персонал. През есента предстои участие на 4 педагогически специалисти в обучителен курс в град Валенсия, Испания по проект „Междукултурно образование на младежи в училище“, а 6 ученици от различни възрастови групи от гимназията ще се включат в мобилност в град Вертхайм, Германия, по проект „Без стереотипи в образованието“ по програма „Еразъм+“. Третият проект по програмата – „Здрав дух – успехи в училище“, който се реализира в момента, има за цел да помогне на училищата да намерят решение на проблемите с психичното здраве сред учениците и се осъществява в партньорство с училища и организации от 7 европейски държави.
Чрез реализация на проекти по европейски програми Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ доказва за пореден път, че е училище, предоставящо висококачествено образование, използвайки най-новите европейски методи и практики в процеса на обучение и възпитание на младите хора.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.