Разбирателство, толерантност и приемане на различията

Дeн на религиите 17 януари, 2021Под мотото “РАЗБИРАТЕЛСТВО, ТОЛЕРАНТНОСТ И ПРИЕМАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА“, премина дебатът на младшите посланици на ЕП от ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали.
Събитието е част от дейностите по програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2020/2021 година.
Младшите посланици на ЕП от ПГИ „Алеко Константинов“ гр. Кърджали, под ръководството на старшите посланици Пламена Дюлгерова и Филиз Мустафа отбелязаха Световния ден на религиите във виртуалната класна стая в Тиймс.
В началото на събитието посланиците представиха презентации за oсновните религии в Европа -християнството, основните направления в християнството и за исляма. Презентациите бяха изработени от младшите посланици София Димитрова, Благовест Бостанджиев, Андриян Топчиев и Мелике Шабан. Водещ на дебата беше младши посланик Александра Иванова.
Младежите защитиха тезата, че всички религии трябва да служат за единението на хората на планетата. Въпреки многото си различия, всички религии са еднакви и близки. Те говорят за едни и същи човешки ценности, които вярващите трябва да споделят чрез поведението си. На финала младежите стигнаха до заключението, че не само в Световния ден на религиите, а всеки ден хората трябва да почувстват, че са едно цяло с всички останали по Земята, макар и да почитат различни божества. Религията трябва да служи за обединяване, а не за разединяване.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.