Разшифроваха ли кода учениците от Икономиката

e Младшите посланици от 8. и 12. клас при ПГИ „Алеко Константинов“ град Кърджали изнесоха урок в Час на класа на тема: „Държавите членки на ЕС“. Те представиха презентация за държавите членки и фазите на разширяване на ЕС. След това се включиха в образователна игра от тип „разшифровай кода“. Учениците бяха разделени на групи и трябваше да намерят възможно най-бързо определен код. Целта беше да се стимулира любопитството им и да разберат кои държави са членки на ЕС. Това е една от стъпките към по-голяма информираност на учениците от гимназията за Европейския съюз.
Младшите посланици Синем и Саша проведоха урока в 8а клас, Арзу и Дуйгу – в 8б, Джесика – в 8в, Мелике – в 12а, София – в 12б, Даниел – в 12в, Айсун – в 12г клас. Часовете бяха изпълнени с много емоции и вълнения.
Изнесените уроци привлякоха вниманието на учениците и засилиха интереса им към интерактивното обучение. Те изявиха желание тази добра иновативна практика да продължи и занапред.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.