„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
Линк на проекта (https://teachers.mon.bg)

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.