Проект за патриотичното възпитание на учениците от ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали

0469031001556880228_1560486_920x708ПГИ „Алеко Константинов“ спечели проект по национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Осъществяването на проекта ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Учениците ще имат възможност да издирят информация за конкретни личности и участници в освободителните войни, както и да научат повече за провежданите военни действия в регион Кърджали. Срещите и интервютата, които ще проведат с близки и роднини на участниците във войните, ще провокират съпричастност към делото на хората, дали живота си за България.
Ще бъде подготвено учебно помагало, в което ще бъде включена подробна информация за велики битки и победи на българската армия по време на войните, за велики предводители и ролята им за победите на българската армия по време на войните и за откриватели и изобретатели от българската армия по време на войните. То ще бъде предоставено на учителите по история в училищната библиотека и екземпляри ще бъдат раздадени на безвъзмездно на училища в гр.Кърджали. На учениците ще се осигури среща с представител на Българската армия и те от първо лице ще могат да се запознаят с любопитни факти от нейната история. Предвидените в програмата за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, рецитал и шествие ще дадат възможност на учениците да отдадат почит към делото и саможертвата на всички участници в освободителните войни. Участието в състезанията на полигон ще даде на учениците усещането за реалност, както и възможност за усвояване на нови умения като стрелба с въздушна пушка, мятане на граната, слагане на противогаз и разглобяване на автомат „Калашников“.
Срокът на изпълнение на проекта е учебната 2021/2022година. В изпълнението на дейностите ще звемат участие всички ученици от училището. Водеща роля ще имат ученическия съвет и учителите по история и цивилизации, философия, география и икономика, физическо възпитание и спорт, български език и литература.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.