Отвъд числа и граници

Проект: “Отвъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството” – линк към сайта на проекта -> http://www.beyondnumbers.eu/

Полезни съвети за учители по счетоводство за развиване на уменията им за преподаване

Strategies for Job Application

Стратегии при кандидатстване за работа

Проект: “Отвъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството”

Заключителна среща на партньорите по проект ”Отвъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството” в гр. Карбония, Италия

OLYMPUS DIGITAL CAMERA От 12.05 до 14.05.2014 г. се проведе заключителна среща на партньорите по проект „Овъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството” по програма “Леонардо да Винчи”. В този проект участва и Професионална гимназия по икономика”Алеко Константинов” гр. Кърджали заедно с партньори от 8 държави.
На срещата гимназията бе представена от Кера Петрова – директор, Николай Шукерски, Ивета Иванова и Стела Стоянова – преподаватели. Домакин бе училище „Cesare Beccaria” в гр. Карбония, намиращ се на красивия остров Сардиния в Италия.
Дните на срещата бяха изпълнени с голям брой дейности, предварително залегнали в проекта: презентация за училището – домакин, презентация за образователната система и професионалното образование на Италия, открит урок по счетоводство. Посетени бяха и професионални училища партньори на домакините: „IPA”, селскостопанско училище във Виламасаргия, както и винарска изба “SANTADI” – тих партньор на домакините.
Организирана бе и среща с кмета на град Карбония – господин Джузепе Касти.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA На работната среща на координаторите по проекта бе обсъден и наръчника по счетоводство, изготвен от българската страна. Отчетена бе свършената работа от партньорите през двете години продължителност на проекта.
Любезните домакини се погрижиха и за представянето на красивия район около града – остров Сан Пиетро и гр. Карлофорте с чудесните си плажове, изумрудено море и лагуна, обитавана от фламинго. Посетено бе и старо миньорско селище Небида с музей на минната промишленост.
На заключителната вечеря всеки участник получи сертификат. Партньорите се разделиха с пожелания и надежда за участие в нови съвместни проекти.

Седма среща на партньорите по проект ”Отвъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството” в гр. Староград Гдански, Полша

a01 От 17.02. до 21.02.2014 година в гр. Старогард Гдански, Полша бе проведена нова среща на партньорите по проект”Отвъд числа и граници-един иновативен подход към счетоводството” по програма “Леонардо да Винчи”. В този проект участва Професионална гимназия по икономика”Алеко Константинов”гр. Кърджали заедно с партньори от 8 държави, като реализацията му продължава втора година.
На срещата гимназията бе представена от Николай Шукерски – преподавател по икономически дисциплини в нея.
На участниците в срещата бе представена образователната система на Полша, нейната структура и специфика. Организирана бе среща с ръководители на местни институции и икономисти, където бе обсъждана икономическата ситуация в Полша и региона, образователната система, нейната ефективност и показателите които я характеризират. Посетени бяха клонове на банки, където техните ръководители презентираха, финансовите услуги, които предлагат и техните показатели. Участниците посетиха и компанията „Собиески“, където наблюдаваха и им бе разяснена технологията на производство. Презентирани бяха асортиментът на произвежданата продукция и икономическите показатели на компанията, начините за дистрибуция и основните и клиенти.
a07 Николай Шукерски представи презентация за бъдещата среща на партньорите в Кърджали през месец април.
Културната програма включваше посещения на местни музеи, разглеждане на центъра на Гданск, красивото крайбрежие и емблематичната корабостроителница, където е била създадена “Солидарност” на Лех Валенса. На заключителната вечеря, всички участници изразиха впечатленията си от гостоприемството и сърдечността на полските домакини.

Нова среща на партньорите по проект ”Отвъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството” в град Кардица, Гърция

От 09.09. до 13.09.2013 г. в град Кардица, Гърция бе проведена нова среща на партньорите по проект”Отвъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството” по програма “Леонардо да Винчи”, Дейност „Партньорства”. В проекта Професионална гимназия по икономика ”Алеко Константинов” град Кърджали участва заедно с партньори от 8 държави, като реализацията му продължава втора година.
На срещата гимназията бе представена от Николай Шукерски – преподавател по икономически дисциплини в училището.
На участниците в срещата бе представена образователната система на Гърция, нейната структура и специфика. Лектори от университета в Кардица ръководеха семинар на тема “Умения и квалификация в съвременната икономика. Ориентация за работа на младите предприемачи”. Проведен бе и семинар за подходите към обучението на икономисти. Уточнена бе програмата за следващата среща на партньорите в Германия през месец декември 2013 г. Богатата културна програма включваше посещения на местни музеи и галерии, както и посещение на манастирите от Метеора.

Резултати от класиране за участие на ученици в мобилност Германия

Съгласно посочените критерии за избор са избрани следните ученици:

  • Митко Николаев Чаушев – XII Г клас
  • Юмер Салиф Бекир – XII Г клас

Критерии и процедура за подбор на участници в дейност мобилност – Германия

1. Подадено заявление по образец.
2. Класиране по бал образуван от годишните оценки за предходната учебна година по английски език – удвоена, счетоводство на предприятието – теория, счетоводство на предприятието – практика, информационни технологии и общия успех.
3. При равен бал се провежда интервю за комуникационни умения на английски език.
4. Участие в дейностите по проекта.

Заявление за участие в дейност мобилност – Германия, Декември, 2013 г. – Изтегли от тук

Критерии и процедура за подбор на участници в дейност мобилност – Германия

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 30.09.2013Г.

Анкета след мобилности – учители
Анкета след мобилности
Резултати – Анкета след мобилности

Списък на класираните и подали заявления за участие в дейност Мобилност – Румъния

Критерии и процедура за подбор на участници в дейност Мобилност – Румъния

1. Подадено заявление по образец.
2. Класиране по бал образуван от годишните оценки за предходната учебна година по английски език – удвоена, счетоводство на предприятието – теория, счетоводство на предприятието – практика, информационни технологии и общия успех.
3. При равен бал се провежда интервю за комуникационни умения на английски език.
4. Участие в дейностите по проекта.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 27.03.2013 Г.

Заявление за участие в дейност мобилност – Румъния, Май, 2013 г.

Име…………………………………………………………….
Клас……………………………………………………………
Участие в училищен конкурс за лого, брошура и плакат по проекта: ……………………………………………………………………
/опишете конкретните дейности/
Общ успех за 2011/12 г……………………
Годишна оценка по английски език…………………
Годишна оценка по счетоводство на предприятието – теория
……………………
Годишна оценка по счетоводство на предприятието – практика ………………

Годишна оценка от последния клас по информационни технологии …………………

Резултати от класиране за участие на ученици в мобилност Франция

Съгласно посочените критерии за избор са избрани следните ученици:

  • Окан Ивелинов Моллов – X В клас
  • Елиз Юзджан Юсеин – X В клас

ПРОЕКТ: „ОTВЪД ЧИСЛА И ГРАНИЦИ – ЕДИН ИНОВАТИВЕН ПОДХОД КЪМ СЧЕТОВОДСТВОТО”

Критерии и процедура за подбор на участници в дейност мобилност – Франция

1. Подадено заявление по образец.
2. Класиране по бал образуван от годишните оценки за предходната учебна година по английски език – удвоена, счетоводство на предприятието – теория, счетоводство на предприятието – практика, информационни технологии и общия успех.
3. При равен бал се провежда интервю за комуникационни умения на английски език.
4. Участие в дейностите по проекта и спечелени призови места /конкурси по проекта за лого и брошура/

Петдневна среща на страните партньори по проект“ Леонардо да Винчи“ се състоя в Турция от 13.11.2012г. Проектът „Отвъд числа и граници – един иновативен подход към счетоводството“ е с участието на девет страни: Турция, България, Франция, Германия, Италия, Португалия, Полша, Гърция и Румъния.
България бе представена достойно от най- голямата професионална гимназия по икономика в региона – „Алеко Константинов“ гр.Кърджали. Проектът е насочен към обмен на счетоводни практики в различните страни и в него могат да участват както учители, така и ученици. В рамките на две години училището ще осъществи 14 мобилности на учители и 10 на ученици в различните страни.
На първата среща ученичката от 12 а клас на гимназията Гюлер Халил представи презентация за страната ни, града и училището, а учителите имаха възможността да посетят часове по професионална подготовка в турска търговска гимназия и да обменят информация с колеги.
В заключителната част на визитата всички партньори трябваше да гласуват и изберат лого на проекта . След обсъждане и гласуване участниците приеха предложението на българския екип, изработено от Окан Моллов от 10 в клас .
Следващата, 2013 година, се очертава да бъде натоварена за ПГИ „Алеко Константинов“, тъй като предстоят визити в още 7 държави. През 2014г. България ще бъде домакин на заключителната партньорска среща.

Резултати от училищен конкурс за лого, брошура и плакат

За лого
ПЪРВО МЯСТО – Окан Ивелинов Моллов

За брошура
ПЪРВО МЯСТО – Елиз Юзджан Юсеин

За плакат
Номинират се и трите предложени проекта

Comments are closed.