EASY. European Admistrative skills for Youngsters

СЪОБЩЕНИЕ

На 31.01.2013 г. (четвъртък) от 14,00 часа ще се проведе изпит по предварителна професионална подготовка в Актова зала за участниците в проект “ЛЕСНО. Европейски административни умения за начинаещи”

Проект за мобилност по Секторна програма за “Леонардо да Винчи”
Заглавие на проекта: ЛЕСНО. Европейски административни умения за начинаещи.

Провеждане на събеседване с кандидатите и анкетно проучване с цел установяване готовността за участие на ползвателите в дейностите по реализирането на проекта, способността им за адаптиране към нови условия за работа, мотивация.

29.10.2012год.
1. Бисер Чаушев – ХI”б”клас
2. Таня Ванева – ХI”б” клас
3. Азизе Алиосман – ХI”б” клас
4. Небибе Рашид – ХI”б” клас
5. Хатидже Дургут – ХI”б” клас
6. Сашо Георгиев – ХI”б” клас
7. Нина Димитрова – ХI”б” клас
8. Айгюл Хабиб – ХI”в”клас
9. Сибел Мустафа – ХI”в”клас
10. Айсел Осман – ХI”в”клас
11. Севджан Хатип – ХI”в”клас
12. Михаил Арабаджиев – ХI”в”клас
13. Васил Георгиев – ХI”в”клас
14. Ивайло Кехайов – ХI”в”клас

30.10.2012год
1. Мюмюне Джебир – ХI”а”клас
2. Емине Сюлейман – ХI”а”клас
3. Семра Ферад – ХI”а”клас
4. Елис Мустафа – ХI”а”клас
5. Седат Аптиджелил – ХI”а”клас
6. Юзлем Салиева – ХI”а”клас
7. Сабрие Керим – ХI”а”клас
8. Шейнур Коджамустафа – ХI”а”клас
9. Ебру Юсеин – ХI”а”клас
10. Есра Джабир – ХI”а”клас
11. Серенай Сюлейман – ХI”г”клас
12. Джанан Али – ХI”г”клас
13. Фирдес Хасан – ХI”г”клас
14. Илиян Достов – ХI”г”клас

31.10.2012год.
1. Митко Чаушев – ХI”г”клас
2. Есин Емин – ХI”г”клас
3. Йълдъз Юсуф – ХI”г”клас
4. Юмер Бекир – ХI”г”клас
5. Серкан Рамадан – ХI”г”клас
6. Тургут Исмаил – ХI”г”клас
7. Васил Вълчев – ХI”г”клас
8. Берна Реджеб – ХI”г”клас
9. Хазел Тахир – ХI”г”клас
10. Даниела Георгиева – ХI”г”клас
11. Виктор Есков – ХI”г”клас
12. Емине Русева – ХI”г”клас
13. Шукри Мустафа – ХI”г”клас
14. Райме Сюлейман – ХI”г”клас
15. Сибел Ибрям – ХI”г”клас

Забележка:
Събеседването с кандидатите ще се проведе от 13:30часа в кабинета на педагогическия съветник.


На 10 октомври 2012 г. (сряда) от 13,00 часа ще се проведе информационна среща с учениците от XI клас в Актовата зала, за изясняване същността и целите на програмата за производствена практика в гр. Римини.

Comments are closed.