Objectives and strategies of the project

  • Да помогне на учениците и учителите да достигнат европейския стандарт за счетоводно образование.
  • Да се анализират различните системи на практика по професията.
  • Да се сравнят практиките на различните страни и условията на труд по счетоводство.
  • Да се направи образователната среда реална и актуална.
  • Да се увеличи самоувереността и компетентността на учениците при кандидатстване за работа след завършване на училище.
  • Да се развие творчеството на учениците и сътрудничеството им с други ученици, учители и хора от сферата на труда.
  • Да се подобри сътрудничеството на учителите с други колеги от Европа.
  • Да се създаде едно съзнание за европейско гражданство и нужда от междукултурен диалог сред участниците.
  • Да се подобри нивото на владеене на английски език и информационни и комуникационни технологии на участниците.
  • Да се развие сътрудничеството между професионалното образование и сферата на труда.

Comments are closed.