Methods and Approaches

 • Проучвания на счетоводството образование;
 • Въпросници за очакванията и знанията на учениците;
 • Създаване на брошури по счетоводство и учебна програма в училищата за кандидат-студенти;
 • Създаване на уеб сайт с блог, в подкрепа на комуникацията;
 • Посещения на компании със семинари от експерти;
 • Записи на практики и споделянето им на уебсайта;
 • Създаване на платформа Moodle, за да се помогне на учениците да учат след училище;
 • Създаване на мини-речник, включващ счетоводни термини на английски език и на родни езици;
 • Семинари с ученици за стратегиите при кандидатстване за работа;
 • Създаване на наръчник с важни съвети при кандидатстване за работа;
 • Създаване на наръчник за учители с цел да се запознаят с евентуални нови подходи;
 • Организиране на шоу- викторина, за да се помогне на партньорите да опознаят другите страни.

Comments are closed.