Work Plan

Ноември

 • провеждане на работна среща с потенциалните ползватели, родители и учители за изясняване същността на програмата, основните цели на проекта и ползите от участието в него, критериите за подбор на ползвателите;
 • подаване на мотивационни писма от потенциалните ползватели;
 • предварителен подбор на кандидатите за участие в проекта.

Декември

 • провеждане на предварителна културна подготовка.

Януари

 • провеждане на предварителна професионална подготовка;
 • провеждане на изпит “Професионална подготовка”, обявяване на резултатите;

Февруари

 • провеждане на езикова подготовка по разговорен италиански език.

Март

 • провеждане на езикова подготовка по разговорен италиански език;
 • провеждане на изпит “Езикова подготовка по разговорен италиански език”, обявяване на резултатите.

Април

 • провеждане на езикова подготовка по бизнес италиански език.

Май

 • провеждане на езикова подготовка по бизнес италиански език.

Юни

 • провеждане на езикова подготовка по бизнес италиански език;
 • подготовка за отпътуването на ползвателите;
 • предоставяне на работната програма на български и италиански език на всеки ползвател.

Юни/Юли
Провеждане на мобилността:

 • настаняване, разпределение на ползвателите по работни места;
 • провеждане на практиката;
 • наставничество, контрол, сертифициране.

Comments are closed.