Criteria for selection of participants

Право на участие в проекта ще имат ученици с общ успех от Х клас, не по-нисък от Добър (4.00).
Първите 23 ученика събрали най- много точки от общ успех в Х клас и проведените изпити по професионална и езикова (разговорен италиански) подготовка ще се класират за участие в проекта, като 20 ще са ползватели ,а последните трима ще са резерви.

Скала – максимален брой точки – 16 т.
Общ успех от Х клас:

 • от Добър (4.00) до Добър(4.49) – 1т.
 • от Мн. добър(4.50) до Мн. добър(4.99) – 2т.
 • от Мн. добър(5.00) до Мн. добър(5.49) – 3т.
 • от Отличен (5.50) до Отличен(6) – 4т.

Резултати от изпит по професионална подготовка:

 • от Среден (3.00) до Среден (3.49) – 1т.
 • от Добър (3.50) до Добър(3.99) – 2т.
 • от Добър (4.00) до Добър(4.49) – 3т.
 • от Мн. добър(4.50) до Мн. добър(4.99) – 4т.
 • от Мн. добър(5.00) до Мн. добър(5.49) – 5т.
 • от Отличен (5.50) до Отличен(6) – 6т.

Резултати от изпит по езикова подготовка:

 • от Среден (3.00) до Среден (3.49) – 1т.
 • от Добър (3.50) до Добър(3.99) – 2т.
 • от Добър (4.00) до Добър(4.49) – 3т.
 • от Мн. добър(4.50) до Мн. добър(4.99) – 4т.
 • от Мн. добър(5.00) до Мн. добър(5.49) – 5т.
 • от Отличен (5.50) до Отличен(6) – 6т.

По вторият модул от езиковата подготовка – бизнес италиански, се обучават определените за ползватели ученици и резервите.

При участници с еднакъв брой точки ще се проведе изпит по бизнес италиански и ще се класира ученикът с по- висок резултат за участие в проекта.

Comments are closed.