Participating countries

ХОЛАНДИЯ

NederlandКолежът Ichthus, разположен в град Кампен, е християнско учебно заведение, в което се обучават 1400 ученици. Училището е от важно значение за региона. Много от учащите идват от околните села. Разполагаме с няколко териториални подразделения, като обучението се провежда на различни нива. Благодарение на това ние се открояваме с малки и спокойни участъци. В районa се обучават първокурсници и второкурсници от всички нива. Учениците тук са разпределени в следните няколко нива: Пред-професионално средно образование: 14%, Пред-професионално средно образование с по-голяма теоретична насоченост: 30%, Горно общообразователно средно училище: 30%, подготвително научно-ориентирано образование, състоящо се от:а) гимназия – с изучаване на латински и старогръцки, и б ) атенеум – без латински и старогръцки.

Website www.ichthuskampen.nl

ГЕРМАНИЯ

GermanyЧастно католическо училище Marienschule се намира в град Леверкузен, граничещ с град Кьолн и принадлежи към епархията на Кьолн . В него се обучават както момичета, така и момчета. Този юридически статут позволява на учебното заведение да избира учениците си чрез критерии като: талант, отговорност; някои социални причини, които понякога възникват ,като например дългите разстояния, които някои учащи преодоляват, пътувайки на идване и връщане.
Специална отговорност на училището е да помага на такива деца, предоставяйки им възможности в социално или финансово отношение. Учениците произхождат от различни националности, особено от Полша, Италия, Испания и Латинска Америка. Училището е разположено в предградието на Опладен, където сферата на индустрията обхваща не само Леверкузен (например Химико-фармацевтична компания Байер и Фармацевтика), но и Кьолн като голям град.

Website: www.marienschule.com

ПОЛША

PolandУчилището се намира в село на 15 километра от Варшава. В него се обучават ученици от начален и прогимназиален курс на обучение. Началният курс обхваща 843 ученици, а прогимназиалнят – 176 ученици. Децата произхождат от различни семейства, като някои от тях живеят в райони, в които липсва интензивен, културен и обществен живот. Някои ученици имат възможността да практикуват английски език, пътувайки в чужбина или взимайки допълнителни уроци. Други от тях имат приятели, с които си пишат, но все още сред тях има и такива, чиито достъп до езика се свежда само до знанията получавани в училище. Те са разпределени по класове, като максимума е 20 човека, в зависимост от нивото на владеене на английски език.
Темите по проекта, които ние ще изследваме са: сравняване на традиционни уроци и такива, провеждани с помощта на интерактивна бяла дъска; предизвикателството на съвременните технологии за обучение на учители и ученици; обмен на идеи сред учащите от различни държави и тяхната нагласа за учене, с помощта на ИКТ.

Website: www.Jozefoslaw.szkola.pl

РУМЪНИЯ

Romania Училище Scoala cu clasele I-VIII Даещ (Попещи) – Румъния се намира в провинциална зона. Някои от учениците са със специфични потребности, такива в неравностойно положение, които са в риск от социално изолиране и с родители, работещи в чужбина (Испания, Италия). За тях се грижат възрастните им баби и дядовци, като са лишени почти от всякакви природни, материални и финансови блага.
Работата по проекта ще позволи да се обмени опит и информация с екипите от учители и директори от различните страни-партньори, да се тестват и прилагат на практика постиженията от преподаването и управлението

Website: www.sc_daesti-popesti.com

Comments are closed.