Конкурс за лого

Резултати от училищен конкурс за лого, брошура и плакат

За лого
ПЪРВО МЯСТО – Окан Ивелинов Моллов

За брошура
ПЪРВО МЯСТО – Елиз Юзджан Юсеин

За плакат
Номинират се и трите предложени проекта

 

Международен конкурс за лого на проекта по Леонардо да Винчи

1. Участници: всички ученици от всяко училище-партньор могат да участват в конкурса.
2. Всеки участник може да представи не повече от два дизайна на лого.
3.Дизайните трябва да изразяват някои от най-важните аспекти на проекта, като: числа, пари, счетоводство, междукултурен обмен, приятелство, Европейския съюз; да отговарят на темата на проекта и да представляват страните партньори
4. Качеството и иновациите са важни.
5. Дизайните трябва да могат лесно да се размножават на различни материали (хартия, интернет и др.)
6. Техниката на проекта е свободна (в случай че е хартия трябва да бъдат представени на формат A4).
7. Дизайните трябва да бъдат представени на учителя, отговарящ по проекта с попълнени лични данни като име, фамилия и клас до края на октомври 2012.
8. Най-доброто лого от всяко училище-партньор ще бъде избрано чрез гласуване (гласуване ще бъдат организирано във всяко училище-партньор през първата седмица на ноември 2012 г.).
9. Всеки ученик ще може да гласува само за един дизайн.
10. Най-доброто лого от всяко училище – партньор ще участва във втората международна част на състезанието в Турция.
11.По време на партньорската среща през ноември 2012 г. ще бъде избрано най-доброто лого.
12. Дизайнът ще се използва като знак на проекта и ще се използва в документи и уведомления.

БЛАГОДАРИМ ВИ

Comments are closed.