Конкурс за плакат, брошура и листовка

Резултати от училищен конкурс за лого, брошура и плакат

За лого
ПЪРВО МЯСТО – Окан Ивелинов Моллов

За брошура
ПЪРВО МЯСТО – Елиз Юзджан Юсеин

За плакат
Номинират се и трите предложени проекта

Участниците в конкурсите за плакат, брошура и листовка задължително трябва да включат някои реквизити.

ПЛАКАТ:
Лого на националната агенция;
Име на училището;
Име на проекта;
Страни-партньори.

БРОШУРА/ ЛИСТОВКА:
Име на проекта;
Страни-партньори;
Имена на участващите партньорски училища;
Националните флагове на страните участнички;
Описание и снимки на нашето училище;
Информация за града;
Снимки на проектния екип / тим;
Информация за счетоводните класове.

За повече информация се обръщайте към учителите от проектния екип.

БЛАГОДАРИМ ВИ

Comments are closed.