Приятели на книгата


КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА КНИГАТА”

На 19 – 20 април нашият клуб пътува до гр. Свищов, където посетихме Първото българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856″. Имахме късмет да попаднем на тържественото честване на 150 години от рождението на Цветан Радославов в читалището. Оказа се, че авторът на химна на България е и художник – в Художествената галерия „Николай Павлович”, която разполага с негови 17 картини, беше подредена експозиция по случай годишнината. Разгледахме и къщата музей на Алеко Константинов, създадена през 1926 г. Още приживе големият български писател подарява родната си къща на Свищовската община, за да се използва за културните нужди на града. Разгледахме интересната експозиция, пресъздаваща най-важните етапи от краткия, но богат обществен и творчески живот на Алеко Константинов. Посетихме и Държавната търговска гимназия „Д. Хадживасилев”, създадена през 1883 година. Сградата на първото търговско училище, построена през 1895 г., е напълно реставрирана и е обявена за паметник на културата. Австрийският архитект Паул Бранк е създал умален модел на сградата на Виенския държавен университет. Бяхме възхитени от красотата на гимназията. Любопитна подробност е, че в училището е заработило първото парно на Балканският полуостров.
В гр. Велико Търново намерихме сградата, в която е основано Народно читалище “Надежда”. Читалището е създадено през 1869 г. За изграждането на новата читалищна сграда спомагат Александър Батенберг, Стефан Стамболов и княз Фердинанд. През 1886 г. тук заседават три Велики Народни събрания – III ВНС – през 1886 г; през 1887 г. Фердинанд полага клетва и става княз на българите; през 1893 г. заседава IV ВНС. През 1911 г. заседава V ВНС, във връзка с което на фасадата се монтира девизът “Съединението прави силата”. За Велико Търново читалище “Надежда” е началото на киното, оперетата, театъра, художествената галерия, музея. То е единственото читалище, свързано с изграждането на българската държавност и е първото с построен театрален салон в страната. За съжаление в почивния ден не можахме да посетим Учредителното събрание в град Велико Търново, но пък се снимахме пред него. Посетихме единствения по рода си музей на восъчните фигури във Велико Търново. Културният център е разположен в подножието на хълма Царевец и пресъздава сцени от Средновековието, величието на Търновград през царуването на Асеневци, живота и делото на някои от народните будители през Възраждането. Видяхме скрипториите, за които научихме миналата година в клуба.
Прибрахме се в Кърджали, изпълнени с емоции и впечатления.

КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА КНИГАТА”

И през тази учебна година продължи своята работа клуб „Приятели на книгата” с участници 9 ученици от ХІІ г клас. Тематично програмата на клуба бе обвързана с миналогодишния интерес на приятелите на книгата към българските книжовни паметници на културата.
Първата представителна изява бе свързана с 1 ноември – Денят на народните будители. Деветте презентации, изготвени от участниците в клуба, бяха представени на учениците от ПГИ чрез мониторите във фоайетата на гимназията. Интерес предизвика делото на Мара Михайлова от нашия град – първата жена журналист в Източните Родопи и в България.
През годината работата на клуба продължи с изследване на книжовното дело в България през Възраждането – първите печатни издания, първите учебници, дейността на Българското книжовно дружество и на първите български читалища. Изследователската работа бе свързана с изготвяне на изложба „Знаем ли какво пазят нашите библиотеки?” – интересувахме се от това кои от писмените паметници на българската култура се съхраняват в библиотеките от цялата страна. Класифицирахме информацията в няколко раздела – ръкописи, старопечатни книги, възрожденски книги (някои от тях видяхме миналата година в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”) и изготвихме табла.
Предстои ни пътуване до гр. Свищов, където ще посетим Първо Българско Народно Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856″, къщата на Алеко Константинов и до гр. Велико Търново, за да видим читалище “Искра – 1896″, Народно читалище “Надежда” (1869), музей Възраждане и Учредително събрание в град Велико Търново.

Comments are closed.