Задочна и самостоятелна форма на обучение

График на учебните часове за втори срок
на учебната 2017/2018 година за ученици в задочна форма на обучение

IX Д клас
X Д клас
XI Д клас
XI Е клас
XII Д клас
XII Е клас
Дневен режим задочно обучение първа сесия 2017/2018 г.


Comments are closed.