Distance education

График на учебните часове за първи срок
на учебната 2018/2019 година за ученици в задочна форма на обучение

X Д клас
XI Д клас
XII Д клас
XII Е клас
Дневен режим задочно обучение първа сесия 2018/2019 г.

Comments are closed.