Distance education

График на учебните часове за втори срок
на учебната 2017/2018 година за ученици в задочна форма на обучение

IX Д клас
X Д клас
XI Д клас
XI Е клас
XII Д клас
XII Е клас
Дневен режим задочно обучение втора сесия 2017/2018 г.


ГРАФИК

за провеждане на изпити за учениците в задочна форма на обучение през редовна изпитна сесия (март – април), учебна 2017/2018 г.


ГРАФИК

за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през редовна изпитна сесия (март – април), учебна 2017/2018 г.


ГРАФИК

на изпитите за учениците в задочна форма на обучение – XII клас през първа и втора поправителни изпитни сесии на учебна 2017/2018 г.


ГРАФИК

на изпитите за учениците в задочна форма на обучение – IX-XI клас през първа и втора поправителни изпитни сесии на учебна 2017/2018 г.


ГРАФИК

на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през първа и втора поправителни изпитни сесии на учебна 2017/2018 г.


Comments are closed.