Родопски феномени


ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

На 10 януари 2014 год. се проведе първата представителна изява на клуб „Родопски феномени“. С нея участниците се опитаха да запознаят съучениците си с неповторимостта на Източните Родопи. Те оформиха кът със снимки на най – интересните и характерни редки растения и животни от района. Подготвиха и издадоха брошура с информация за видовете защитени територии, с балканските и родопски ендемити , с интересни факти за видове, включени в Червената книга на България. Представена бе и презентация с интересна информация и множество снимки.

Comments are closed.