Приятели на книгата


На 18-19 април участниците в клуба пътуваха до гр. Сопот, където посетиха къщата музей на Иван Вазов и Женския метох. В град Карлово посетиха къщата музей на Васил Левски и мемориалния параклис „Всех святих болгарских”. В град София участниците в клуба посетиха Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, къщата на Иван Вазов, поклониха се пред гроба на народния поет, посетиха Народния театър „Иван Вазов“, разгледаха забележителности на столицата.
Участниците в клуба изготвиха изложба под надслов „Памет за словесността“, посветена на 250 години от написването на „История славянобългарска“ и 1050 години от Великоморавската мисия на Св. св. Кирил и Методий. Изложбата отбелязва годишнините и представя ценни сбирки в българските библиотеки.
С грижа за книгите в училищната библиотека, участниците в клуба подвързаха и почистиха физически остарели и повредени книги.

С памет за духовното минало, за да имаме бъдеще

Клуб „Приятели на книгата” започна своята дейност с изява, свързана с 1 ноември – Ден на народните будители. Участниците подготвиха презентации, свързани със същността и историята на празника, които представиха чрез мониторите във фоайетата на учениците от гимназията. Приятелите на книгата бяха подготвили и подлистници за Деня на будителите. Те представиха живота и делото на Мара Михайлова – първата жена журналист в Източните Родопи, писател, етнограф и активен общественик.
През 50-те години на миналия век тя е първият и единствен местен етнографски проучвател на Източните Родопи. Резултат на нейната дългогодишна неуморна събирателска работа са трудовете и: „Бит на турското население от Източните Родопи”, „Тракийски народни песни”, „Кърджали – минало и настояще” и много други.
Мара Михайлова е един от първите и най-пламенни инициатори за откриването на Историческия музей в Кърджали. През всичките години, свързани с изучаването на източнородопския край, в нея не затихва и журналистическата и страст. Тя публикува в много столични и провинциални вестници. В Кърджали редактира вестник „Ардинска дума”, със собствени средства издава вестник „Арда”, сътрудничи по-късно на местния вестник „Нов живот”. Мара Михайлова умира на 18 август 1989 година. Улица в град Кърджали носи нейното име.
Интерес предизвика изложбата „Мара Михайлова – будителката на Родопите”, включваща нейни вещи – пишеща машина, фотоапарат, книги от библиотеката й, трите нейни книги – „Кърджали”, „Село Чобанкьой”, „Писателите и войната”. Вещите на Мара Михайлова са дарени на гимназията от нейния син – Тончо Михайлов през 2001 година.
Мара Михайлова изповядва своето верую: „Човекът е преходен, народът е вечен. Всичко трябва да се прави за поколенията, които ще дойдат.” Клуб „Приятели на книгата” предложи на днешното поколение живота на големия човек Мара Михайлова и нейните уроци – упоритост и всеотдайност, трудолюбие, стремеж към знание и любов към науката, уважение към паметта.

Comments are closed.