Пътешественик


На 20.05. 2014 г. в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ клуб „Пътешественик“ по проект „Успех“ изнесе своята втора представителна изява на тема „Държавите в Европейския съюз и България като член на ЕС“. Участниците представиха факти и информация по темата по интерес и атрактивен начин, след което провериха знанията на публиката, състояща се от ученици и учители от гимназията, чрез викторина и забавна игра. Гост на изявата бе и госпожа Рамона Грюндер – асистент по чуждоезиково обучение в училището, която беше деен участник заедно с членовете на клуба и допринесе за интересното представяне на темата.
Участници от клуб „Пътешественик“ пожелаха на гостите да реализират много вълнуващи пътувания, както виртуални, из цял свят, така също и реални, защото човек пътувайки опознава света и обогатява мирогледа си.

На 28.11.2013 г. се проведи представителна изява на клуб “Пътешественик” под надслов “Ние, учениците”. Там участниците от клуба представиха дейностите, в които участват като извънкласни форми и техния училищен живот освен общообразователната подготовка. След това, всички бяха включени в занимателна игра на английски език, където показаха своите знания в различни области. Накрая представителната изява завърши с народен танц, който повдигна настроението на публиката и участниците.

Comments are closed.