Забавна химия

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА „ВЪЛШЕБСТВО ОТ СОЛИ”

На 17.VІ.2014 година в Актовата зала на училището, клуб „Забавна химия” представи „Вълшебство от соли”.
Учениците разказаха за солите и с тях показаха на публиката някои феноменални природни явления и причудливи скални формации. Изявата започна с викторина „Кои соли познавате от ежедневието”. Демонстрираха се гейзер, образуване на лед и сталагмити, изригване на вулкан, блестене на звезди, химически хамелеон, фараонова змия и получаване на слонска паста. Тези опити предизвика огромно възхищение и бурни овации от страна присъстващите.
Участниците получиха поздравления и грамоти от г-жа Кера Петрова, ръководител на проект „Успех” и директор на ПГИ „Алеко Константинов”. През месец април, клубът посети Обогатителен комплекс „Елацити-Мед“ АД в с.Мирково.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА „ЧУДНИТЕ СВОЙСТВА НА МЕТАЛИТЕ”

На 25.ІІ.2014 година в Актовата зала на училището, клуб „Забавна химия” представи „Чудните свойства на металите”.
С много желание, интерес и любопитство участниците в клуба работиха по представителната изява „Чудните свойства на металите”. Проявиха инициативност и оригиналност при изготвяне на сценария и презентацията.
Изявата започна с викторина „Познай кой е този метал”. Учениците показаха и разкриха някои свойства на металите, които не се наблюдават в ежедневието в презентация. Демонстрационното им представяне предизвика възхищение и бурни аплодисменти от страна присъстващите.

ДЕЙНОСТИ НА КЛУБ „ЗАБАВНА ХИМИЯ” 2013 г.

През тази учебна година в клуба са ученици от VІІІ, Х и ХІ клас. Те се различават в подготовката, знанията и уменията си по химия.
Участниците се запознаха с лабораторните съдове и прибори, нагревателните уреди и строежа на пламъка. Чрез извършените от тях опити наблюдаваха оцветяването на пламъка от различни метали. Опитно доказваха мястото на някои металите в РОАМ.

Comments are closed.