Нормативни документи

Закон за народната просвета

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1

Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4

Наредба № 3

Учебни планове за 2015 / 2016 година

I. Дневна форма на обучение

1. Професия: Оперативен счетоводител
Специалност: Оперативно счетоводство
За VIII А, IX А, X А, XI А, XII А клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИЯ: 344010 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СПЕЦИАЛНОСТ: 3440101 ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ А
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ Б

2. Професия: Икономист-информатик
Специалност: Икономическа информатика
За VIII Б, IX Б, X Б, XI Б, XII Б клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИЯ: 482010 ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК
СПЕЦИАЛНОСТ: 4820101 ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ А
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ Б

3. Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност: Малък и среден бизнес
За X В клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА
ПРОФЕСИЯ: 345050 СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
СПЕЦИАЛНОСТ: 3450501 МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

4. Професия: Финансов отчетник
Специалност: Финансова отчетност
За X Г клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА
ПРОФЕСИЯ: 343020 ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: 3430201 ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ
ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

5. Професия: Икономист
Специалност: Икономика и мениджмънт
За IX В, XI В, XII В клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИЯ: 345120 ИКОНОМИСТ
СПЕЦИАЛНОСТ: 3451204 ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ А
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ Б

6. Професия: Финансист
Специалност: Банково дело
За IX Г, XI Г, XII Г клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИЯ: 343010 ФИНАНСИСТ
СПЕЦИАЛНОСТ: 3430101 БАНКОВО ДЕЛО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ А
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ Б

II. Задочна форма на обучение

1. Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност: Малък и среден бизнес
За XI Д, XII Ж клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА
ПРОФЕСИЯ: 345050 СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
СПЕЦИАЛНОСТ: 3450501 МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ А и РАЗДЕЛ Б

2. Професия: Оперативен счетоводител
Специалност: Оперативно счетоводство
За IX Е, X Е, XII Е клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИЯ: 344010 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СПЕЦИАЛНОСТ: 3440101 ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ А
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ Б

3. Професия: Икономист
Специалност: Земеделско стопанство
За IX Д, X Д, XII Д клас

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИЯ: 345120 ИКОНОМИСТ
СПЕЦИАЛНОСТ: 3451203 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ А
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ – РАЗДЕЛ Б

Comments are closed.