Забавна химия

В клуба участват дванадесет ученици от IX (четирима, които са за втора година), Х (четирима) и ХІ (трима, които са за втора година) клас. Работата тази година бе върху разтворимостта на веществата и видовете индикатори. На 23.ІІІ.2015 година в кабинета по химия се проведе представителната изява „Вълшебства в химията” – игра на цветовете. Демонстрираха се варианти на опити „Игра на цветовете” с различни киселини, основи и индикатори. Представянето на опитите „Разтворимост на веществата” и „Химически напитки” бе съпроводено с бурни аплодисменти и възхищение.

Comments are closed.