Модерното предприемачество – гаранция за просперитета на икономиката в бъдеще

В извънкласната дейност участват 9 ученици от ХII“в“ клас. Те за втори път се включват в клуб от дейност Предприемачество. Това им дава възможност да мултиплицират и доразвият своите знания и умения.
По време на занятията на клуба учениците търсят информация, проучват и анализират проблеми свързани с грешки в създаването, организирането и управлението на малкия бизнес, зелената икономическа алтернатива на България, иновациите и научните изследвания като източник на икономически просперитет, социалното предприемачество в Европа.
На 22.01.2015година се проведе представителната изява на клуба на тема: „Социално предприемачество в Европа – от хората за хората“.

Comments are closed.