Мажоретни и забавни танци

Клубът се утвърди като активен участник в повечето училищни тържества, представителни изяви и мероприятия
С композиции с мажоретни палки участвахме в шествието по случай Деня на гр.Кърджали – 21.10.2014г. и в шествието на Националния празник – 3 март.
На представителната ни изява на новогодишното училищно тържество представихме танго. Участвахме в спектакъла „Щастливеца” на ПГИ в Дома на културата, гр.Кърджали с два танца – по мотиви, свързани с тематиката на представлението.

Comments are closed.