Европейски опит в прилагането на информационни технологии в туризма – мост към реализацията на пазара на труда

cr4r-logo-Centar-maluklogo-erausm

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ Х И ХІ КЛАС

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в туризма – мост към реализацията на пазара на труда“ по програма „Еразъм+“ – „Образователна мобилност на граждани (КД1)“, сектор „Професионално образование и обучение“, информираме учениците от Х и ХІ клас в гимназията, че примерни документи за кандидатстване за участие в проекта са налични в сайта на училището,
Раздел „Проекти“, подраздел „Проект „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в туризма- мост към реализацията на пазара на труда“ – практика на ученици в град Валенсия – 2016“.

Срок за подаване на документи – 23 октомври 2015 г., петък.
Попълнените документи да се изпращат на e-mail: pgi_erazam_2014@abv.bg

НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ГЕОГРАФСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИСПАНИЯ. ВАЛЕНСИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ“

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО
ЗАЯВЛЕНИЕ

Comments are closed.