Конкурс за лого

logo-erausm

Международен конкурс за лого на проект „Компас на счетоводителя“
THE COMPASS OF THE ACCOUNTANT

1. Участници: всички ученици от 9 до 11 клас могат да участват в конкурса.
2. Всеки участник може да представи не повече от два дизайна на лого.
3. Дизайните трябва да изразяват някои от най-важните аспекти на проекта, като: компас, пари, счетоводство, междукултурен обмен, приятелство, Европейския съюз; да отговарят на темата на проекта и да представят страните партньори
Качеството и иновациите са важни.
4. Дизайните трябва да могат лесно да се размножават на различни материали (хартия, интернет и др.)
5. Техниката на проекта е свободна (в случай че е хартия трябва да бъдат представени на формат A4).
6. Дизайните трябва да бъдат представени на учителя, отговарящ по проекта /Живка Станудина/ с попълнени лични данни име, фамилия и клас до 20 ноември 2016 и изпратени на имейл: zhivka.stanudina@bayraklisesi.com
7. Най-доброто лого от всяко училище-партньор ще бъде избрано от училищна комисия по проекта.
8. По време на партньорската среща в България през ноември 2016 г. ще бъде избрано най-доброто лого.
9. Дизайнът ще се използва като знак на проекта и ще се поставя в документи и уведомления.
10. Авторът на логото, класирано на първо място в училищния кръг на конкурса получава правото за участие в проекта, без да преминава процедурата за избор на участници.

БЛАГОДАРИМ ВИ

Comments are closed.