Език свещен на моите деди

eu-logologo

I. Цели:
Усвояване на знания и умения за прилагане на правописна, граматична, лексикална норма, знания и умения за прилагане на система от пунктуационни правила
II. Очаквани резултати:
Прилагат на практика при решаване на тестове изучените правила за правописна, граматична, лексикална и пунктуационна норма.

Comments are closed.