Експериментална химия

eu-logologo

I. Цели:
Извършване на химични опити свързани с бита и природните явления. Разширяване и надграждане на знанията на учениците и осмисляне на същността на химичните взаимодействия.
II. Очаквани резултати:
Отговорност, дисциплина и работа в екип. Повишаване на мотивираността за учене, развитие на личностни качества и компетентности, придобиване на увереност за справяне в реални житейски ситуации.

Comments are closed.