Експериментална химия

eu-logologo

I. Цели:
Извършване на химични опити свързани с бита и природните явления. Разширяване и надграждане на знанията на учениците и осмисляне на същността на химичните взаимодействия.
II. Очаквани резултати:
Отговорност, дисциплина и работа в екип. Повишаване на мотивираността за учене, развитие на личностни качества и компетентности, придобиване на увереност за справяне в реални житейски ситуации.

Представителна изява „Химични природни явления“

dscf5639 На 05.06.2017 г. в кабинета по химия на ПГИ „Алеко Константинов“, клуб „Експериментална химия” с ръководител г-жа Ваня Деликирова проведе втората си представителна изява „Химични природни явления“. Гости бяха родители, ръководството на гимназията, педагогически специалисти и ученици.
Водещи на изявата бяха най-малките „химици експериментатори“ – Анна Пенчева и Таня Конникова от VІІІ клас. Всеки член на клуба извърши експеримент, демонстрирайки химични природни явления (звезден дъжд, гейзер, образуване на ледени кристали и сталагмити, северно сияние, вулкан, звезди, хамелеон и други). Сравняваха ги с истинските от изготвената от тях презентация. Участниците от клуба получиха грамота за работата си в него.

Comments are closed.