Забавни игри – дартс, шах, табла

eu-logologo

I. Цели:
Допринасяне за изграждането на аналитични и креативни умения, стимулиране интелектуалния потенциал на учениците, развиване самодисциплината и отговорността у учениците.
II. Очаквани резултати:
Познаване историята, правилата и техниките на различните игри.

Comments are closed.