Институционални знания и култура

eu-logologo

I. Цели:
Запознаване със същността и характеристиките на различните институции на местно, национално и международно равнище. Овладяване на умения за общуване с представителите на институциите, както и работа с документи от различен характер.
II. Очаквани резултати:
Знания за характеристиките на различните институции и умения за общуване с представителите им.

Comments are closed.