Компютърни игри “Virtual combat”

eu-logologo

I. Цели:
Засилване на концентрацията, подобряване на рефлексите и бързината на реакциите, развиване на интуицията и творческото въображение. Желание за отборна работа, дисциплина, непрекъснато учене и работа в екип.
II. Очаквани резултати:
Учениците да се забавляват и надграждат уменията си в сферата на високите технологии, като бъдат насърчавани да работят в екип и да бъдат креативни.

Comments are closed.